Nieuwjaars-/snertwandeling van de IVN Vries

zo 20-01

HIVN Vries verzorgde gisteren de eerste nieuwjaars- snertwandeling. De wandeling werd begeleid door mensen van de Stichting Zeijerwiek e.o. Deze stichting is in 2001 opgericht. De stichting is voortgekomen uit de activiteiten die sinds 1983 zijn ontplooit door de Werkgroep Zeijerwiek. De werkgroep bestaat uit 14 vrijwilligers die nauw samenwerken met het Staatsbosbeheer en de stichting Landschapsbeheer Drenthe. De Stichting Zeijerwiek is onder andere verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de zogenaamde Veentjesroute Zeijen. Deze wandelroute van ongeveer 5 km werd vandaag door een enthousiaste groep wandelaars en hun ... Lees meer

Hét Duurzaam Drenthe Event 2019

do 17-01

Tot zaterdag 9 februari kunnen Drentse bedrijven worden aangemeld voor de titel ‘Hét Drentse duurzame bedrijf 2019’. Het winnende bedrijf ontvangt een dienstenpakket t.w.v. 10.000 euro. Vrijdag 8 maart 2019 vindt in het provinciehuis in Assen Hét Duurzaam Drenthe Event plaats. Dé ontmoetingsplaats om Drentse duurzame initiatieven verder te helpen. Dit jaar is het thema ‘de winst van duurzaamheid’. In de snel veranderende wereld van vandaag kunnen bedrijven die willen overleven niet zonder duurzame innovatie. Duurzaam ondernemen is de toekomst, ook in Drenthe. Veel bedrijven hebben al ingezet op een duurzame ... Lees meer

Nieuwjaarsbijeenkomst Historische Vereniging Oud Vries

do 17-01

Gisteravond vond de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van de historische vereniging Oud Vries plaats. Om even over achten heette voorzitter Geert Geerts de aanwezigen in het Ontmoetingshuis welkom. Dit gevolgd door een gedachtegang over de overboord geslagen zeecontainers boven de wadden. Daarin stond hij stil bij de omvang van de ramp en vergeleek het stookolieverbruik van het schip met dat van ‘zijn’ dieseltje. De laatste kwam er, vanuit milieuoogpunt, verreweg het schoonst vanaf. Fenny Zandvoort las in het Drents een aantal gedichten en verhalen voor. Waaronder een hilarisch verhaal ... Lees meer

Beursvloer 31 januari bij Royal Flora Holland in Eelde

ma 14-01

Duurzame economie, waar winst wordt behaald op ook andere manieren dan in geld, staat volop in de belangstelling. Donderdag 31 januari a.s. 16.00 - 19.00 uur opent Royal Flora Holland in Eelde haar deuren voor een Maatschappelijke Beursvloer georganiseerd door de Haren-Tynaarlose Uitdaging. Ondernemers, professionals, verenigingen, maatschappelijke organisaties en netwerken krijgen er volop ruimte om hun wensen te realiseren en hun betekenis voor elkaar en de lokale samenleving te verstevigen. De beursvloer biedt maatschappelijke vragers en ondernemende aanbieders gelegenheid tot netwerken en zaken doen. Er zijn diverse sprekers waaronder gedeputeerde ... Lees meer

Zwerven door De Strubben Kniphorstbosch

za 12-01

Nationaal Park Drentsche Aa houdt een winterzwerftocht op 19 januari door De Strubben-Kniphorstbosch. Het voormalige militair oefenterrein is het eerste archeologische reservaat van Nederland. Tijdens de zwerftocht door het gebied wordt het ‘hoe en waarom’ van deze unieke status en de landschapsgeschiedenis toegelicht. De tocht gaat langs (verdwenen) hunebedden, tientallen grafheuvels, historische karrensporen, bomkraters uit WO-II en andere relicten uit de cultuurhistorische geschiedenis. De invloeden op het landschap van ijstijden (o.a. Boekweitenveen) en mens (o.a. ontstaan heidevelden en zandverstuivingen, aanleg Kniphorstbosch, recente beheersmaatregelen Staatsbosbeheer) komen aan de orde. Afhankelijk van ... Lees meer

Weer pakkend Nieuwjaarsconcert Brassband De Bazuin

ma 07-01

Wat een leuke traditie is het geworden. Op uitnodiging van Stichting Kerkconcerten Vries kwam dit jaar andermaal Brassband De Bazuin onder leiding van dirigent Sietse Hamersma het Nieuwjaarsconcert verzorgen. De Bazuin uit Oenkerk (boven Leeuwarden) is niet de eerste de beste. Vaak in actie op diverse podia en niet geheel zonder succes: in april 2017 werd de band winnaar van het Vlaams Open, een prestigieus internationaal brassband-concours in Mechelen. De semiprofessionele musici voelen zich thuis in vele muziekstijlen: van klassiek tot musicalwerken en popmuziek. Andermaal had Sietse een programma uitgezocht ... Lees meer

AH WOON zoekt denkers en doeners

vr 04-01

Een nieuw jaar levert vaak ook nieuwe kansen en mogelijkheden op. Heeft u bijvoorbeeld goede voornemens? Zoals meer bewegen, gezonder eten of afvallen? Of wilt u juist meer voor de ander gaan doen? Dat kan bij AH WOON! De huurdersvereniging is namelijk op zoek naar nieuwe bestuurs- en teamleden. AH WOON behartigt de belangen van huurders van Woonborg. Nieuwe bestuurs- en teamleden moeten dan ook huurder zijn van de woningcorporatie. Zo zijn zij altijd op de hoogte van wat er speelt. WOON zet zich in voor voldoende betaalbare en kwalitatief ... Lees meer

Start nieuwe cursussen Volksuniversiteit

do 03-01

De Volksuniversiteit Zuidlaren wenst u een goed en leerzaam 2019! Om direct in het nieuwe jaar aan de slag te kunnen gaan starten er in januari o.a. de cursussen: Filosofie op maandagmorgenTekenen en schilderen op donderdagmiddagAquarelleren op woensdagmiddagZingen met hart en ziel op maandagavondGeschiedenis geneeskunde op maandagavondFilosofie op woensdagmorgen (Paterswolde) Voor meer info en opgave: www.vuzuidlaren.nl Tel. 050-4091511 of 050-4095962

Inschrijven VAKO Playbackshow geopend

vr 21-12

Meld je aan voor de VAKO playback show op 2 februari De good-old playback show wordt in ere hersteld bij VAKO! Het was jarenlang de succeshit om de winterstop door te komen en vanaf 2019 gelukkig weer op de agenda: zaterdag 2 februari vanaf 20:30 uur in het Wapen van Vries. Dus meld je aan voor 27 januari bij Anouk Haayema via mail anoukhaayema@hotmail.nl. Iedereen is welkom uiteraard, wel of geen VAKO lid maakt niet uit. We gaan voor een gezellige avond in Vries! Ter inspiratie hier nog wat ... Lees meer

Bijna € 355.000,= van PBC voor Drenthe

di 18-12

Cultuurfonds Drenthe steunt in 2018   139 projecten voor bijna C 355.000 Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in 2018 in totaal C 354.980 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 139 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Het bestuur heeft in de vierde vergadering van 2018, € 86.100 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 37 projecten. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers. De opbrengst Anjeractie 2018 in Drenthe was bijna C 20.000. De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het ... Lees meer

Harmonie Vries geeft kerstconcert in het Kornoeljehof

ma 17-12

De Harmonie Vries gaf vanavond een kerstconcert aan de bewoners van het Kornoeljehof. Harmonie Vries vindt het  jammer dat de aubade met Koningsdag niet doorging en gaf daarom dit kerstconcert. Ze spelen graag voor de bewoners van het Kornoeljehof. Na het welkom heten van alle aanwezigen, met in het bijzonder 't erelid de heer Tolner, klonken de eerste noten door de volle zaal. Er werden verschillende bekende en minder bekende kerstliederen ten gehore gebracht. Door de 25 man tellende harmonie werd er prachtig dragend gespeeld. De bewoners genoten zichtbaar van ... Lees meer

Taol an Taofel in kerstsfeer

zo 16-12

Vandaag vond de 54ste editie van Taol an Taofel plaats in Café Onder de Linden. Een speciale aflevering in kerstsfeer. Anne Doornbos en Herma Stroetinga waren ook deze keer weer de presentatoren in het sfeervolle café. De zaal zat vol en de aankleding was gezellig. Bij binnenkomst kreeg iedereen een heerlijk glaasje bubbels. Onder het genot van dit heerlijke drankje luisterde men naar Suze Sanders met onder andere een paar prachtige gedichten. Jans Polling zong Groningse liederen. Arnold Veeman liet net als de anderen zijn kunsten horen in de streektaal. ... Lees meer

4e VriesDraaitDoor 2018 was weer top !

zo 16-12

De organisatie van VriesDraaitDoor heeft gisteravond weer laten zien hoe ze een schitterende avond neer kunnen zetten.De avond in Onder de Linden begon met een groot gelegenheidskoor onder leiding van gastdirigent Sietse Hamersma. De deelnemers aan het koor komen uit verschillende verenigingen en groeperingen in Vries. Het door hun gezongen “We Are The World” werd door de feestgangers uit volle borst meegezongen. Zo hadden huis DJ R-Win en het koor de sfeer er snel en goed inzitten.De verbindende filosofie kwam met dit koor en het “We Are the World” prima ... Lees meer

100ste nr. Kwartaalblad van Het Drentse Landschap

vr 14-12

100ste nr. Kwartaalblad van Het Drentse Landschap voor Klijnsma en JumeletKinderdirecteur Veronique Meijer van Het Drentse Landschap overhandigt op dinsdag 18 december om 16:30 uur op het Provinciehuis te Assen, de eerste twee exemplaren van het 100ste nummer van het Kwartaalblad aan commissaris van de Koning Jette Klijnsma en gedeputeerde Henk Jumelet.Op 21 december 1993 ging een vertegenwoordiging van Het Drentse Landschap per postkoets naar de Gasterse Duinen om het eerste exemplaar van het kwartaalblad te overhandigen aan de burgemeester van de toenmalige gemeente Anloo, de heer Munniksma. Vijfentwintig jaar ... Lees meer