Lezing Heilige Onrust

Geplaatst op: dinsdag 12 september 2017

Met “Heilige Onrust” heeft Frits de Lange een boek geschreven dat veel mensen raakt. Zijn thema is de moderne pelgrimage.
Veel mensen voelen zich niet of niet meer thuis bij het traditionele geloof. Tegelijk blijft de behoefte bestaan om je te verbinden aan iets groters en sterkers dan jezelf. De kerken lopen leeg, maar de belangstelling voor spiritualiteit en voor het pelgrimeren lijkt te groeien.
In zijn boek gaat Frits de Lange, in het dagelijks leven hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen, op zoek naar antwoorden. Hij doet daarvoor inspiratie op bij de moderne pelgrim. Deze gelooft niet meer op de oude manier, maar heeft wel de behoefte om op weg te gaan. In dat op weg zijn, schuilen elementen die van belang zijn om het profiel van de hedendaagse gelovige scherp te krijgen. Dat heeft dan te maken met de lichamelijkheid van de inspanning, de gastvrijheid die onderweg geoefend wordt, de noodzaak om met zo min mogelijk ballast onderweg te zijn.
Over zijn boek houdt Frits de Lange op woensdag 20 september een lezing in het Ontmoetingshuis naast de kerk te Vries. Daarin zal hij spreken over de achtergronden van zijn boek en over het beeld van de pelgrim nieuwe stijl in relatie tot de moderne gelovige.

De avond wordt gehouden op woensdag 20 september van 20.00 tot 22.00 uur en is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende (vrije bijdrage bij de uitgang). Na de lezing is er ruime gelegenheid om vragen te stellen. De avond wordt geleid door ds. Bert Altena.


Meer berichten over: