Onderhoud wandelgebied De Fledders

Geplaatst op: vrijdag 21 december 2012

Misschien is het u opgevallen, Vries.nu berichtte er eerder ook over, de afgelopen periode is er hard gewerkt aan het onderhoud van wandelgebied De Fledders. In samenwerking met Staatsbosbeheer en IVN is een werkgroep opgericht die het onderhoud van het gebied voor haar rekening neemt. De werkzaamheden bestaan uit het terugsnoeien van opslag, het verwijderen van prikkeldraad, het maken van doorkijkjes, het toegankelijk houden van de wandelpaden en het vrijmaken van oude bomen van hinderlijke begroeiing.  Rondom de feestdagen worden de toegangshekken voor de wandelpaden hersteld. In het nieuwe jaar zullen ook de natte plekken in de wandelpaden worden opgehoogd.  Daarnaast worden op mooie plekken bankjes geplaatst en oude Drentse draaibare boerenhekken als sierelement aan het landschap toegevoegd.

Het doel mag duidelijk zijn: een fijn en gevarieerd uitloopgebied voor alle bewoners van Vries! Mocht u belangstelling hebben voor de werkgroep, dan kunt u contact opnemen met dhr. Eelke Riemersma, coördinator Werkgroep De Fledders. Telefoon: (0592) 543818 / e-mail: *** dit e-mailadres is verborgen; Javascript benodigd ***.


Meer berichten over: