Provincie Drenthe start overleg over maatregelenpakket wolf

do 19-04

De wolf is terug in Drenthe. Dat heeft BIJ12 laten weten op basis van DNA- uitslag bij een aantal doodgebeten schapen. De provincie Drenthe houdt al geruime tijd rekening met de komst van de wolf. Op zeer korte termijn roept de provincie betrokken partijen, waaronder LTO Noord, schapenhouders en natuurbeschermende organisaties, bij elkaar over de aanwezigheid van de wolf in Drenthe. Snelle schadeafhandeling Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het is duidelijk dat de wolf terug is in Drenthe. We weten niet of de wolf zich ook daadwerkelijk gaat vestigen in Drenthe. Om met alle ... Lees meer

Welke school wordt ‘Drentse fietsschool van het jaar’?

do 19-04

Ook dit schooljaar kunnen basisscholen en middelbare scholen in Drenthe in het kader van de campagne ‘Op Fietse naar school’, meedingen naar de titel ‘Drentse fietsschool van het jaar’. Scholen maken kans op de titel, als zij hun leerlingen zoveel mogelijk stimuleren op de fiets naar school te gaan. Bijvoorbeeld door, zoals scholen in de gemeente Noordenveld, kinderen stickers te laten plakken voor elke dag dat ze op de fiets naar school komen en fietssleutelborden op te hangen in de klaslokalen. Gedeputeerde Henk Brink: “Een mooi voorbeeld voor andere scholen ... Lees meer

Het ledenaantal van huurdersvereniging WOON is in 2017 gestegen naar 888 leden

do 19-04

Dat bleek tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Verder kwam tijdens de ALV naar voren dat huurders steeds meer interesse hebben in zonnepanelen op hun huurwoning en dat ze graag kortere wachttijden zien. De Algemene Ledenvergadering vond maandagavond plaats in ‘t Dörpshuus NijRoon in Nieuw-Roden. Zowel leden, als niet-leden waren van harte welkom. De avond begon met een zakelijk gedeelte en een terugblik op 2017 met hoogtepunten als het Drents Huurdersmanifest, de huurdersbijeenkomsten en de BesteBuurBloem. Daarnaast bleek het aantal leden van Algemene Huurdersvereniging WOON gestegen te zijn naar 888. Interactief Het tweede deel van ... Lees meer

Provincie zet zich in voor bereikbare zorg

di 17-04

€ 50.000 euro voor Common Care. Het tekort aan ziekenhuispersoneel laat zien dat de beschikbaarheid van goede zorg in de buurt kwetsbaar kan zijn. Samen met veel partners denkt de provincie Drenthe na over de toekomst van zorgvoorzieningen in Drenthe, en daarmee in het Noorden. Om ook grensoverschrijdend kansen aan te grijpen, stellen Gedeputeerde Staten € 50.000,= cofinanciering beschikbaar voor het driejarige INTERREG-project Common Care, dat binnenkort van start gaat. Het project Common Care richt zich op het ontwikkelen van een grensoverschrijdende samenwerking, zodat ziekenhuizen elkaar in momenten van krapte, ook over ... Lees meer

Drents Energieloket zet in op meer bereik

di 17-04

€ 125.000 voor professionalisering en naamsbekendheid van het Drents Energieloket. Gedeputeerde Staten hebben besloten € 125.000 subsidie toe te kennen aan het Drents Energieloket. De subsidie wordt gebruikt voor uitbreiding van het takenpakket en het vergroten van de naamsbekendheid van het energieloket. Dit jaar wil het energieloket 75.000 tot 100.000 inwoners in Drenthe bereiken via campagnes, helpdesk, website en social media. Centraal informatiepunt voor duurzaam wonen Sinds 2015 kunnen particuliere woningeigenaren voor hun vragen over energiebesparing en duurzame energieopwekking terecht bij één centraal informatiepunt, het Drents Energieloket. De behoefte aan informatie en advies ... Lees meer

Uitbreiding van wandelknooppuntennetwerk Drenthe

di 17-04

Het wandelknooppuntennetwerk in Drenthe wordt in 2018 verder uitgebreid. Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van € 110.000 beschikbaar aan het Recreatieschap Drenthe voor de verdere uitrol van het netwerk in de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden en het laatste gedeelte in de gemeente De Wolden. Het Drentse Landschap leent zich bij uitstek voor korte en meerdaagse wandelingen en zowel toeristen als inwoners wandelen veel in Drenthe. Gedeputeerde Henk Brink: “Naast het fietsen, past ook het wandelen in onze ambitie om dé vrijetijdsprovincie van Nederland te worden. Met realisatie van het wandelknooppuntennetwerk zorgen ... Lees meer

Drenthe investeert in kennisontwikkeling landbouw

di 17-04

Drenthe investeert in innovatie-en kennisontwikkeling van landbouwondernemers. De provincie Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling stellen samen een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor kennisontwikkeling van landbouwers. Met de subsidie ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe 2018’ kunnen organisaties opleidingen en trainingen met thema’s als natuurinclusieve landbouw, het verduurzamen van de melkveesector, kringlooplandbouw en precisielandbouw voordelig aanbieden aan geïnteresseerde landbouwers. De provincie vindt het belangrijk dat landbouwers blijven investeren in het opdoen van nieuwe kennis en inzichten op het gebied van innovatie en verduurzamen van de landbouwsector. Het gaat dan bijvoorbeeld ... Lees meer

De “meedoenregeling” helpt

di 17-04

Te weinig geld voor sportschool, yoga of drumles? Inwoners met een laag inkomen kunnen mogelijk een beroep doen op de zogenaamde "meedoenregeling" van de gemeente. Wie in aanmerking komt kan een keer per jaar een geldbedrag krijgen om deel te nemen aan sportieve of culturele activiteiten. Zo hebben inwoners het bedrag al ingezet voor het volgen van yoga- en drumlessen, een sportschoolabonnement en een badenkaart om wekelijks te zwemmen. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan sportieve, culturele en andere sociale activiteiten. De regeling is voor inwoners vanaf ... Lees meer

Woensdag 25 april informatiestand Omgevingsvisie

di 17-04

Op woensdag 25 april staat provincie Drenthe van 08:30 – 16:00 uur met een informatiestand in de hal van het gemeentehuis in Vries voor de terinzagelegging van de ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe, een PlanMER en een ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. Belangstellenden zijn van harte welkom de stand te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de provincie. De Ontwerp-Omgevingsvisie omschrijft de koers voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie. De revisie van de Omgevingsvisie is in het voorjaar van 2017 gestart. De ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe, het PlanMER en de ontwerp-Provinciale ... Lees meer

Schade aardbevingen Zuidlaren 100% vergoed

di 17-04

Alle aardbevingsschade in Zuidlaren tot een bedrag van 25.000 euro wordt volledig vergoed. Dat hebben het ministerie van Economische Zaken en de NAM in hun overleg met de provincie en de gemeenten toegezegd. Hogere schadebedragen (enkele gevallen) gaan naar een onafhankelijke arbiter. Acht vragen en antwoorden over de schadeafhandeling. Vraag 1: Maar er zijn toch allerlei onderzoeken uitgevoerd naar de vraag of de schade ook wel echt door de aardbeving komt? Dat klopt, maar die onderzoeken worden aan de kant geschoven. Reden: er wordt getwijfeld aan de onafhankelijkheid ervan, omdat ze in opdracht ... Lees meer

Extra investering in de Drentse Energie Organisatie

di 10-04

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor een aanvullende lening aan de Drentse Energie Organisatie (DEO) van € 10 miljoen te verstrekken. Daarnaast wordt de looptijd van de DEO verlengd tot en met 2025. DEO is een initiatief van de provincie Drenthe en heeft de afgelopen 6 jaar initiatieven ondersteund waarmee wordt bijgedragen aan de energietransitie in Drenthe. In totaal zijn 200 leningen afgesloten, waarmee € 24 miljoen is verstrekt. Vanwege de succesvolle formule wil het college deze manier van werken voortzetten. De lening is bestemd voor investeringen in duurzame energieprojecten en de begeleiding ... Lees meer

Zuidlaren mee in generaal pardon bevingsschade

di 10-04

Gelijke monniken, gelijke kappen Zuidlaren en Emmen mee in generaal pardon bevingsschade Groningen In navolging van Groningen en Langelo krijgen ook gedupeerden van de aardbevingen in Zuidlaren en Emmen hun gemelde schade volledig vergoed. Dat hebben de NAM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een bestuurlijk overleg toegezegd aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra, burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo en wethouder René van der Weide van Emmen. Dat betekent dat de schadeoordelen die in opdracht van de NAM zijn uitgevoerd ter zijde worden gelegd en dat alle gemelde schade snel en ... Lees meer

Veel ouderen na fit-test actiever

di 10-04

Van de 127 ouderen die in februari in de Mozaïek in Zuidlaren de Sociaal Vitaal fit-test hebben gedaan, hebben zich er inmiddels 30 aangemeld voor Sociaal-Vitaal-beweeggroepen en 15 voor andere beweegactiviteiten. 58 geteste ouderen bleken lichamelijk voldoende actief. Sociaal Vitaal is een project voor senioren die zich fitter en vitaler willen voelen. Het is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen. Tot Sociaal Vitaal horen een veelzijdig programma om te bewegen, leren omgaan met angst, het krijgen van meer zelfvertrouwen, leren aangeven van grenzen, verbeteren en onderhouden van sociale contacten en voorlichting over een ... Lees meer

Uitdaging! Wandel mee tegen diabetes

ma 09-04

De gemeente, de buurtsportcoaches en fysiotherapie Klein nodigen wandelliefhebbers uit om vanaf half april wekelijks mee te gaan wandelen. Dit in het kader van de ‘Nationale Diabetes Challenge’. Wandelen blijkt een effectieve behandeling bij diabetes. In sommige gevallen komen zelfs mensen met diabetes type 2 enkel door een gezondere leefstijl helemaal van hun medicijnen af. Tot die gezonde leefstijl hoort veel wandelen. Daarom zijn de wandelingen in de eerste plaats voor mensen met diabetes, maar ook mensen zonder deze ziekte mogen mee. Wandelen is immers gezond voor iedereen. Ongeveer 1 miljoen mensen ... Lees meer