De voetafdruk van wethouder Miriam van Dijk

wo 22-02

Inwoners van Tynaarlo kunnen hun ‘ecologische voetafdruk’ meten via een test op internet. Daarmee krijgen ze inzicht in het effect dat hun leefstijl op de aarde heeft. Dat effect wordt uitgedrukt in de hoeveelheid grond die iemand gebruikt om in zijn levensbehoeften te voorzien. De gemiddelde Nederlander gebruikt 6,34 hectare grond, zo’n 12 voetbalvelden. Wethouder Miriam van Dijk deed de test vorige week. ‘Autorijden is mijn grote zonde’ Miriams resultaat: een voetafdruk van 6,78 hectare. Iets meer dan de gemiddelde Nederlander dus. Miriam: ‘Daar was ik al bang voor. Autorijden is mijn ... Lees meer

Henk Lammers waarnemend wethouder

di 21-02

Henk Lammers (CDA) is benoemd als waarnemend wethouder. Op dinsdag 14 februari is Henk  Lammers uit Zuidwolde in de raadsvergadering benoemd als waarnemend wethouder. Hij vervangt Theun Wijbenga, die zijn functie door ziekte langdurig niet kan vervullen. De nieuwe wethouder was vanaf 2007 Statenlid, wethouder in gemeente De Wolden en bestuurder van het voormalige waterschap Reest en Wieden. Nu is hij fractievoorzitter van het CDA in het waterschap Drents Overijsselse Delta. Portefeuille De volgende werkzaamheden behoren tot de portefeuille van wethouder Lammers: - Groen, milieu, afval en duurzaamheid - Waterhuishouding en riolering - Wegen, openbare verlichting, ... Lees meer

Groenonderhoud in onze gemeente

di 21-02

Onderhoud bossen, houtwallen en bosplantsoen in Tynaarlo De gemeente heeft ongeveer 165 hectare bossen, houtwallen en bosplantsoenstroken in beheer. De winter is de tijd om hier onderhoud aan te plegen, omdat de natuur dan zo weinig mogelijk wordt verstoord. Gerard Kosters, groenmedewerker bij de gemeente en voorman van de ploeg in Vries, vertelt. ‘Half maart moeten we klaar zijn. Dan beginnen de vogels met het bouwen van nestjes. We zijn nu bezig in Vries. Hierna gaan nog naar Zeijen en Tynaarlo. Andere collega’s zijn aan het werk in de andere dorpen. Als ... Lees meer

Sporthal De Marsch na brand enkele dagen gesloten

vr 17-02

Na de brand in sporthal De Marsch in Paterswolde op donderdag 16 februari is gebleken  dat in de rookkanalen roet is achtergebleven. In verband met schoonmaakwerkzaamheden is de sporthal daarom een aantal dagen gesloten. De verwachting is dat de sporthal in de loop van volgende week weer gebruikt kan worden. De gemeente heeft alle gebruikers van de sporthal hierover geïnformeerd.

Drentse samenwerking slaat brug in Zeegse

do 16-02

De buis waarover het verkeer op de Hunebedstraat het Zeegserloopje oversteekt, wordt vervangen door een échte brug. Dat stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad. Wethouder Miriam van Dijk vertelt dat de buis, een zogenoemde duiker, aan vervanging toe is. “En toen we de voorbereidingen hiervoor troffen, kwam de duidelijke  wens naar voren om er een échte brug voor terug te laten komen. Dat functioneert namelijk veel beter als faunapassage. Want behalve via het water, kunnen dieren  dan ook via de droge oever van de beek onder de weg ... Lees meer

Gemeente houdt bijeenkomst over veiligheid in o.a. Vries

wo 15-02

Veiligheid: inwoners Tynaarlo vinden thema’s verkeer, inbraken en jeugd het belangrijkst Gemeente houdt drie bijeenkomsten om met belangstellenden door te praten over concrete acties Uit de resultaten van de enquête over veiligheid die de gemeente onlangs hield blijkt dat inwoners de thema’s verkeer, inbraken en jeugd het belangrijkst vinden. Meer dan driehonderd inwoners vulden de vragenlijst in. De gemeente gebruikt de uitkomsten bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Veiligheid. Daar staat in wat de gemeente de komende tijd concreet gaat doen aan de prioriteiten en doelen die in het beleid zijn gesteld. Doorpraten ... Lees meer

Voetafdruk Tynaarlo, tips

di 14-02

Tips voor kleinere voetafdruk Ga je op vakantie? Laat je huis milieubewust achter •    De koelkast kan in de vakantie uit. Zet wel de deur op een kier, tegen schimmels. •    Kijk voor vertrek welke apparaten stand-by staan. Trek alle stekkers uit het stopcontact. •    Wellicht wil je ‘s avonds een lampje laten branden om het huis een bewoonde indruk te geven. Gebruik dan een tijdklok, en liefst een spaarlamp. •    Zet de thermostaat laag, of programmeer hem zo dat er niet meer verwarmd wordt. Zet in de winter de kamerthermostaat en thermostatische radiatorkranen op ... Lees meer

Voorkom identiteitsfraude

di 14-02

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of een telefoonabonnement afsluit, verblijft in een hotel of een auto huurt. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u toch een kopie af? Streep dan op de  kopie het burgerservicenummer door en schrijf op de kopie: 1.    dat het een kopie is 2.    aan welk bedrijf u ... Lees meer

Bedrijfsbezoek B&W aan De Buitenplaats

di 14-02

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo brachten vorige week een bedrijfsbezoek aan museum De Buitenplaats in Eelde. Directeur Patty Wageman en tuincoördinator Hein Beernink ontvingen hen gastvrij in de Oranjerie. Na een toelichting op de activiteiten van het museum en de bijbehorende tuinen, werden de collegeleden rondgeleid langs de huidige tentoonstelling over Albert Moore. Als wethouder kunst en cultuur is Miriam van Dijk trots op het museum. “De Buitenplaats is een zeer professioneel museum met een uitstraling op het gebied van kunst, cultuur en toerisme die onze gemeentegrenzen ver overschrijdt.”

Henk Lammers (CDA) benoemd als waarnemend wethouder

di 14-02

Het college van B&W stelt de gemeenteraad vanavond voor om de heer Lammers uit Zuidwolde te benoemen als waarnemend wethouder. Hij vervangt Theun Wijbenga, die zijn functie door ziekte langdurig niet kan vervullen. De nieuwe wethouder was vanaf 2007 Statenlid, wethouder in gemeente De Wolden en bestuurder van het voormalige waterschap Reest en Wieden. Nu is hij fractievoorzitter van het CDA in het waterschap Drents Overijsselse Delta. Portefeuille De volgende werkzaamheden behoren tot de portefeuille van wethouder Lammers: -    Groen, milieu, afval en duurzaamheid -    Waterhuishouding en riolering -    Wegen, openbare verlichting, verkeer en vervoer (lokaal) -   ... Lees meer

Gesprek in Onder de Linden: Meer gas uit veld Vries?

ma 13-02

Gaswinning in Vries? Ga in gesprek met Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) Op zaterdag 25 februari is Liesbeth van 10.30 tot 12.30 aanwezig in 'Café Onder de Linden', Brink 4 in Vries. De NAM is van plan om meer gas te gaan winnen uit het “veld Vries”. Dit veld strekt zich uit van Donderen tot onder Assen. In een brief aan de Tweede Kamer (22-11-2016) schrijft Minister Kamp dat er van dit plan geen omgevingsbezwaren te verwachten zijn. Het veld is betrekkelijk klein waardoor de bodemdaling beneden de 2 cm zou blijven. Nu de ... Lees meer

De Fledders niet en Zeegse wel?

ma 13-02

Gisteren ontving de redactie onderstaand bericht van de PvdA fractie in onze gemeenteraad. "Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschrift aan de gemeenteraad Geacht college, Met belangstelling hebben we kennisgenomen van de grondoverdracht achter de Goldakkers in Zeegse. We hebben hier als fractie vanuit de gemeente, met name uit de wijk De Fledders in Vries, de nodige vragen over gekregen. De in Zeegse gesitueerde gemeentelijke groenstrook van circa 4.700 m2 is opgeknipt in percelen grond die zijn toebedeeld aan de bewoners, ‘om niet’. De enige kosten die de bewoners zelf maken ... Lees meer