Oproep personen

di 20-06

Uit onderzoek blijkt dat de hieronder vermelde personen waarschijnlijk niet meer op het adres wonen waarop zij in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Naam: F.J.J. de Groot Geboortedatum: 12-01-1978 Naam: J.P.P. van Bodegom Geboortedatum: 15 juli 1970 Naam: R. Herder Geboortedatum: 18-04-1965 Omdat zij geen adreswijziging hebben doorgegeven is de gemeente van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buitenland’. Dit betekent dat zij vanaf dat moment niet meer ingeschreven staan als ingezetenen in Nederland. Deze personen worden verzocht voor 11 juli 2017 aangifte te ... Lees meer

Natuurlijke overlast van bomen

di 20-06

Regelmatig ontvangt de gemeente vragen of klachten over overlast door bomen die eigendom zijn van de gemeente. De overlast bestaat meestal uit het wegnemen van licht uit huis, de tuin, veel blad of vruchten laten vallen, stuifmeel produceren of ‘druppen’ op geparkeerde auto's. De gemeente bekijkt per vraag/klacht of er maatregelen nodig zijn. Als de veiligheid in het geding komt, neemt de gemeente altijd de noodzakelijke maatregelen. Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de natuurlijke overlast van bomen? Kijk op www.tynaarlo.nl ( wonen en leven > natuur en vitaal platteland ... Lees meer

Spreekuur ombudsvrouw

di 20-06

De ombudsvrouw van Tynaarlo houdt dinsdag 4 juni van 16.00 tot 17.00 uur haar maandelijkse spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan het gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Wie haar wil spreken kan tot en met vrijdag 30 juni 12.00 uur telefonisch een afspraak maken via een medewerker van team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

College B&W trots op investeringsplannen 2017 en 2018

di 20-06

Vorige week maakte het college van burgemeester en wethouders de investeringsplannen voor 2017 en 2018 bekend. Het college van B&W stelt onder andere voor om fors te investeren in Zuidlaren. De perspectievennota, waarin de plannen staan omschreven, wordt samen met de voorjaarsbrief op 11 juli door de gemeenteraad behandeld. Door een omvangrijk ombuigingsplan in 2014 (4 miljoen euro) en zuinigheid, heeft de gemeente de financiën structureel nu redelijk goed op orde, vertelt wethouder financiën Nina Hofstra. “Daar zijn we trots op. We zijn in staat om risico’s op te vangen en ... Lees meer

Geslaagde buitenspeeldag Tynaarlo

di 20-06

Nationale Buitenspeeldag ook in Tynaarlo een succes Woensdag 14 juni was het Nationale Buitenspeeldag. In alle kernen is de buitenspeeldag, mede dankzij het prachtige weer, goed bezocht. In Tynaarlo kwam de sport en spelbus naar het schoolplein van OBS het Oelebred. Hier konden de kinderen spelen met veel verschillende materialen. Vooral de jongste kinderen hebben zich goed vermaakt, terwijl de oudere kinderen aan het voetballen waren op het veldje. Onder begeleiding van de buurtvereniging en de combinatiefunctionarissen werd ook in Zuidlaren een gezellige middag georganiseerd. De kinderen konden ‘stoepranden’ en er zijn verschillende ... Lees meer

Meedenken in De Pan over fietssnelweg Assen – Groningen

zo 18-06

Inloopbijeenkomst nadere uitwerking fietssnelweg Assen-Groningen De provincies Drenthe en Groningen willen samen met de gemeenten Assen, Haren, Groningen en Tynaarlo een Fietssnelweg tussen Assen en Groningen realiseren langs het Noord-Willemskanaal. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken over de verdere uitwerking. Om voor de Fietssnelweg inspiratie op te doen hebben vorig jaar vijf creatieve bureaus ieder een toekomstbeeld geschetst van de Fietssnelweg. De volgende stap is vanaf nu tot oktober 2017 wensen, eisen, creativiteit en enthousiasme te bundelen en uit te werken in een schetsontwerp van de Fietssnelweg. Voor het trajectdeel tussen ... Lees meer

Presentatie profielschets commissaris v d Koning

vr 16-06

Profielschets commissaris van de Koning gereed Tijdens een extra Statenvergadering op woensdag 21 juni stelt het Drents parlement de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in Drenthe vast en bieden zij deze aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dhr. Dr. R.H.A. Plasterk, aan. De vergadering start om 16.00 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis. De Statenvergadering is openbaar en wordt rechtstreeks uitgezonden via de website van het Drents parlement (www.drentsparlement.nl). Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de vergadering te volgen via internet of ... Lees meer

200 Nederlandse zorgstudenten op stage in Duitsland

di 13-06

Resultaten na eerste jaar project Sorgen Für, Sorgen Dass In het eerste jaar van het project Sorgen Für, Sorgen Dass hebben al 206 Nederlandse studenten stage gelopen bij zorginstellingen in Duitsland. De teller staat in september naar verwachting op 281. Er hebben tot nu toe 27 Duitse studenten stage gelopen in Nederland, daar komen de komende maanden 68 bij. Dat blijkt uit de presentatie van de tussentijdse resultaten in Oldenburg waar betrokken bestuurders bijeen waren. Gedeputeerde Cees Bijl is blij met dit tussentijdse resultaat: “dit is een mooi voorbeeld van een praktische ... Lees meer

Gemeentelijke vacature

ma 12-06

Wij zoeken met spoed een junior managementondersteuner tot 31-12-2018 voor 24 uur per week De eerste periode zal je vooral worden ingezet voor het team Mens en Maatschappij. Op termijn zal je ook betrokken worden bij andere werkzaamheden op het gebied van managementondersteuning. Wat ga jij doen? • je biedt waar nodig (secretariële) ondersteuning • je houdt verschillende actielijsten bij en wordt op uiteenlopende klussen ingezet • je maakt afspraken en beheert de agenda’s en werkt verslagen uit • je speelt in op allerlei vragen en handelt deze zoveel mogelijk zelfstandig af Wat is je profiel? Je hebt een ... Lees meer

Eenduidigheid driehoeksborden langs de weg

ma 12-06

Vanaf 1 september 2017 verzorgt één bedrijf de plaatsing driehoeksborden langs de gemeentelijke wegen in Tynaarlo. De gemeenteraad is op 21 maart 2017 akkoord gegaan met een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv), waarin onder andere deze nieuwe regeling is opgenomen. Op dit moment is het iedereen nog vrij om driehoeksborden te plaatsen. Straks komen er 45 uniforme wisselframes langs de gemeentelijke wegen. De gemeente verwacht dat de wijziging leidt tot een nettere uitstraling van de openbare ruimte. Op dit moment is het bedrijf dat de plaatsing gaat verzorgen nog ... Lees meer

Militaire oefeningen komende week

wo 07-06

Van 12 t/m 16 juni  zijn er twee militaire oefeningen in Noordoost Nederland. De eenheid 130 CI-compagnie oefent dinsdag 13 en woensdag 14 juni bij het Defensie complex in Oudemolen. De militairen zijn bewapend: er wordt op de militaire oefenterreinen geschoten met oefenmunitie. De eenheid 102 EOV compagnie gaat op meerdere locaties  in het gebied tussen Assen, Roden, Pieterburen, Eemshaven en Delfzijl verbindingsposten inrichten om radioverkeer mogelijk te maken. Bij beide oefeningen zijn de militairen bewapend. De oefenende eenheden maken in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen ... Lees meer

College en raad op bezoek in Zeijen

di 06-06

Op uitnodiging van Stichting Zeijerwiek bezochten college en raad vorige week het dorp Zeijen. Aanleiding was het onlangs afgeronde omgevingsplan IV en het bestuur van de Stichting wilde graag de resultaten hiervan laten zien. Die resultaten zijn indrukwekkend:  zo zijn er zijn houtwallen opgeknapt, is het pomphuis van de Zeijerwiek opnieuw ingericht, zijn de fietsroute Zeijen en de Veentjesroute gedigitaliseerd, is er een oplaadpunt voor elektrische fietsen in het dorp gekomen, werd een plukboomgaard aangelegd en de waterafvoer van de ijsbaan is verbeterd. Schoolkring Zeijen De afgelopen drie jaar hebben de vrijwilligers ... Lees meer