De Vier Vrijheid Tour in Vries

Geplaatst op: zaterdag 29 maart 2014

In het gemeente­huis in Vries staat van 7 tot en met 11april een mobiele studio van de Vier Vrijheid Tour Drenthe. De Natio­nale Viering van de Bevrij­ding vindt dit jaar plaats in Drenthe.
Rondom  het thema ‘vrij­heid geef je door’ is de ‘Vier Vrijheid Tour Dren­the’ opgezet, een initia­tief van de Bibliotheek Assen in samenwerking met de provincie Drenthe en de twaalf Drentse gemeenten. Het doel van deze tour is om zoveel mogelijk mooie en unieke uitspraken over vrijheid te verzamelen. De ‘Vier Vrijheid Tour Dren­the’ gaat in een periode van ruim twee maanden alle twaalf gemeenten van Drenthe door met een mo­biele tv-studio. Inwoners van de gemeente Tynaarlo kunnen in deze studio ver­tellen wat vrijheid betekent en welke ervaringen ze hebben rondom dit thema.

Van al deze opnamen wordt een indrukwekkende videowebsite gemaakt: www.viervrijheid.nl Hiermee wordt de waarde van  vrijheid  blijvend  on­derstreept.


Meer berichten over: