Eenzaamheid: je kunt er echt iets aan doen!

Geplaatst op: dinsdag 4 september 2018

Heel wat mensen voelen zich eenzaam. Sommigen een korte tijd, anderen langer. Weer anderen heel lang. En dat is geen pretje. Integendeel. Reden om te proberen weer (meer) fijne contacten met andere mensen op te bouwen. Maar dat lukt niet iedereen.
Je kunt langdurige eenzaamheid als iets onvermijdelijks zien. ‘t Is nou eenmaal zo’. Of in actie komen, al is het maar voor je gezondheid. Ze zou namelijk net zo slecht zijn als het roken van dertien sigaretten per dag. Ze verzwakt je afweersysteem. Ze verhoogt ook je bloeddruk en maakt je vatbaarder voor ziektes. Je geneest er ook minder snel door.
Meer dan een miljoen eenzame Nederlanders
Als we over eenzame mensen praten, denken we al gauw aan een oudere. Maar dat is onterecht. Ook kinderen kunnen er last van hebben. De meeste mensen die zich veel eenzaam voelen zijn zelfs tussen de 35 en 50 jaar!
Uit onderzoek blijkt dat meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt.
De oplossing
“Gewoon, het café in gaan. Of je aansluiten bij een vereniging.” De oplossing lijkt eenvoudig, maar is dat niet. Eenzaamheid die langer dan een jaar duurt, zet zich namelijk als het ware vast in je hoofd. En gaat niet meer vanzelf over.
Helaas is er geen algemeen recept tegen. Wel een belangrijke voorwaarde: succesvolle hulp staat of valt met jouw eigen bereidheid om iets aan je eenzaamheid te doen!
Er zijn verschillende manieren om haar aan te pakken, zoals een digitaal hulpprogramma, een gespreksgroep, individuele coaching, professionele therapie en nieuwe vriendschappelijke contacten zoals in een zogeheten ‘maatjesproject’.

Meer informatie?
Op diverse plekken op het internet is meer informatie over eenzaamheid te vinden. Zoals op www.eenzaamheid.info en het Vlaamse www.doorbreekeenzaamheid.be.

Hebt u zelf last van eenzaamheid? Of kent u mensen die dat hebben? En weet u ondanks al die informatie niet wat je ermee moet doen? Neem dan contact op met het sociaal team van uw dorp. Telefoon 0592-266737. Of stuur een mail naar *** dit e-mailadres is verborgen; Javascript benodigd ***.


Meer berichten over: