Extra investering in de Drentse Energie Organisatie

Geplaatst op: dinsdag 10 april 2018

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor een aanvullende lening aan de Drentse Energie Organisatie (DEO) van € 10 miljoen te verstrekken. Daarnaast wordt de looptijd van de DEO verlengd tot en met 2025.
DEO is een initiatief van de provincie Drenthe en heeft de afgelopen 6 jaar initiatieven ondersteund waarmee wordt bijgedragen aan de energietransitie in Drenthe. In totaal zijn 200 leningen afgesloten,
waarmee € 24 miljoen is verstrekt. Vanwege de succesvolle formule wil
het college deze manier van werken voortzetten. De lening is bestemd voor investeringen in duurzame energieprojecten en de begeleiding daarbij.

Energietransitie
De Drentse Energie Organisatie (DEO) zet zich in voor het versnellen van de energietransitie in Drenthe. De aanvullende financiering is niet bestemd voor de DEO maar voor het verstrekken van leningen aan ondernemingen en
initiatiefnemers van duurzame energieprojecten binnen de provincie. Het gaat hierbij om projecten waarmee energie wordt opgewekt met behulp van technieken die het gebruik van fossiele brandstoffen vervangen of verminderen.

Succesfactor
De Drentse Energie Organisatie (DEO) is een belangrijke succesfactor voor de Drentse energietransitie. De DEO is in 2011 opgericht om de provinciale
doelstellingen met betrekking tot de energietransitie naar duurzame energieopwekking te realiseren. Zij ontzorgt en ondersteunt initiatiefnemers van duurzame projecten en biedt financiële dienstverlening in de vorm van
energieleningen aan. Hiermee richt DEO zich op duurzame energieprojecten met
veel impact en sluit daarmee aan bij het energiebeleid van de provincie Drenthe.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Gezien de grote opgave op het gebied van de energietransitie zal de DEO de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen bij het realiseren van grote en kleine duurzaamheidsprojecten in Drenthe. Daarmee levert zij een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen die wij als provincie Drenthe hebben gesteld op het gebied van verduurzamen van onze energievoorziening.”


Meer berichten over: