Hoe ziet de aanslag gemeentelijke belastingen er in 2017 uit?

Geplaatst op: vrijdag 27 januari 2017
Eind deze week rolt het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen in de brievenbus! Hieronder vindt u nadere informatie bij een aantal zaken.
Onroerende zaakbelasting
Het tarief van de Onroerende zaakbelasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde van het pand. De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet. In 2017 bedragen de percentages:
• gebruikersbelasting (niet-woning) 0,0947%
• eigenarenbelasting (niet-woning) 0,1432%
• eigenarenbelasting (woning) 0,1156%
Ook huurders (gebruikers) van woningen ontvangen een WOZ-beschikking
Huurders (gebruikers) van woningen hoeven geen onroerende zaakbelasting te betalen, maar zij ontvangen –tegelijk met de aanslag- wel een WOZ-beschikking, een waardebepaling van hun huis. Waarom?
De WOZ-waarde heeft invloed op de maximaal redelijke huurprijs voor huurwoningen. Het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel baseert een aantal punten op de WOZ-waarde van de woning. Voor uitleg over het puntensysteem kunt u terecht bij uw verhuurder of op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl.
Huurders (gebruikers) van woningen hebben daarnaast een rechtstreeks belang bij de WOZ-waarde van de woning. De jaarlijkse huurverhoging kan beïnvloed worden door de maximaal redelijke huurprijs die direct samenhangt met de WOZ-waarde. Daarom is het van belang dat ook de huurder (gebruiker) van een woning de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.
Rioolheffing
In belastingjaar 2017 is het tarief voor rioolheffing bij een waterverbruik van 0 tot en met 350 m3 vastgesteld op € 165,87. Overige tarieven staan op www.tynaarlo.nl
Automatische incasso
Betaalt u de aanslag gemeentelijke belastingen via automatische incasso, dan wordt het totaalbedrag in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. Betaalt u echter zonder gebruikmaking van automatische incasso dan moet u de aanslag in twee termijnen betalen.
Bezwaar tegen uw WOZ-waarde? Eerst even bellen!
Als u na ontvangst van uw waardebeschikking overweegt om bezwaar in te dienen, kan het handig zijn om eerst telefonisch contact op te nemen met de taxateur of één van de medewerkers. Zij kunnen u meer uitleg geven over de totstandkoming van de waarde van uw object. Als duidelijk blijkt dat er onjuistheden in uw waardebeschikking staan, kunnen deze vaak meteen opgelost worden.
U kunt ons bereiken tussen 08.30 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 0592-266 662.
Zorg voor het indienen van een bezwaarschrift dat u op de hoogte bent van de informatie.
Meer informatie of een taxatieverslag kunt u opvragen via het WOZ-loket op www.tynaarlo.nl. WOZ-waarden van woningen zijn sinds 1 oktober 2016 openbaar. U kunt de actuele waarde van elke willekeurige woning raadplegen via www.wozwaardeloket.nl. Waarden van niet-woningen zijn niet openbaar.

Meer berichten over: