Subsidie voor samenwerking en innovatie landbouw

Geplaatst op: dinsdag 13 maart 2018

Ruim een miljoen euro beschikbaar voor innovatie en modernisering Drentse agrosector

De provincie Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling stellen samen ruim 1 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor landbouwinnovaties. Met de subsidie ‘Samenwerking voor innovatie in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap’ (EIP) kunnen partijen onder meer nieuwe gewassen en producten ontwikkelen in de regio. Drentse samenwerkingsverbanden die landbouwinnovaties willen testen in de praktijk kunnen tot en met 8 juni 2018 subsidie aanvragen.

Samenwerking tussen boeren, onderzoekers en bedrijven
De provincie vindt het belangrijk dat de landbouwsector blijft innoveren en verduurzamen door middel van out of the box denken en sterke samenwerkingsverbanden. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We willen boeren, onderzoekers en bedrijven nog meer stimuleren om samen te werken. Deze subsidie helpt om onderzoeken om te zetten naar de uitvoering in de praktijk.”

Van onderzoek naar praktijk
De regeling is vooral bedoeld voor samenwerkingsverbanden die zich richten op het ontwikkelen van nieuwe landbouwproducten, productieprocessen en nieuwe markten. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Als voorbeeld gebruik ik vaak dat de kaas op diepvriespizza eigenlijk het eiwit uit de aardappel is. Dat hadden we jaren geleden ook niet kunnen bedenken. Maar ook de ontwikkeling en gebruik van het eiwitrijke soja is een typisch voorbeeld van de verandering in onze voedselconsumptie. Redenen genoeg om te kijken welke toepassingen we nog meer in de praktijk kunnen brengen.”

Testen in de praktijk
Een aantal samenwerkingspartijen heeft in 2016 al subsidie ontvangen voor projectvoorstellen in het kader van het EIP. Bijvoorbeeld de start-up van een netwerk van vijftien kringloopboeren in Drenthe en natuurinclusieve landbouw in het Drentsche Aa gebied. Zij krijgen nu de mogelijkheid om aanvullend subsidie aan te vragen om het projectvoorstel ook daadwerkelijk te testen in de praktijk.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 15 maart organiseren de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen samen met het SNN een bijeenkomst over de subsidie. De bijeenkomst vindt plaats
van 14.15 uur tot 16.30 uur in het Hampshire Hotel in Groningen. Kijk voor meer informatie over de subsidie en het aanmelden voor deze bijeenkomst op www.snn.eu/pop3.


Meer berichten over: