Voortgang coalitievorming gemeenteraad

Geplaatst op: vrijdag 28 maart 2014

Via de afdeling communicatie ontvingen wij vandaag onderstaand bericht van de VVD over de voortgang van de coalitievorming voor de gemeenteraad.

VOORTGANG  COALITIEVORMING  TYNAARLO

Vries, 27 maart 2014

In het proces van coalitievorming in de gemeente Tynaarlo is de eerste, verkennende fase, inmiddels afgerond. De VVD heeft met alle andere politieke partijen oriënterende gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken blijken een aantal overeenkomsten en een aantal verschillen.

Het belangrijkste resultaat uit deze verkennende fase is dat alle politieke partijen in de gemeente Tynaarlo van mening zijn dat de combinatie VVD en D66 (samen goed voor 8 van de 23 zetels) de ruggengraat zou moeten vormen van een nieuw college.

Voorts is noemenswaardig dat ALLE partijen constructief hun bijdrage hebben geleverd in het duiden van de verkiezingsuitslag. In alle openheid en eerlijkheid is met elkaar het gesprek gevoerd. Er zijn geen noemenswaardige voorwaarden vooraf of veto’s uitgesproken over programma(onderdelen), partijen, woordvoerderschappen, of personen. Wel zijn er door diverse partijen wensen uitgesproken.

Om te komen tot een stabiel college dat in staat zal zijn om het gemeentebestuur van Tynaarlo op verantwoorde wijze invulling te geven, zijn er nog minimaal 2 andere partijen bij nodig. Over welke partijen daarvoor het meest in aanmerking komen en de reden waarom is een grote diversiteit in alternatieven ontstaan, nog duidelijk geen eenduidig beeld.

Om die reden zullen wij de tweede, meer verdiepende fase, als volgt invullen:

1.    VVD heeft inmiddels alle partijen uitgenodigd voor een 2e gesprek om te komen tot meer inhoudelijke verdieping.
2.    VVD en D66 zullen deze verdiepende 2e fase gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren. Onder voorbereiden wordt in dit geval verstaan, het structuur geven aan de gesprekken en niet het vastleggen van de inhoud.
3.    VVD en D66 zullen samen de open gesprekken uitvoeren met de overige partijen om inhoudelijk een beter beeld te krijgen van programmatische verschillen en overeenkomsten op actuele thema’s en de taken die op ons afkomen.
4.    VVD en D66 hebben gezamenlijk gekozen voor het benoemen van Jan Smits als informateur in de gemeente Tynaarlo. Hij was tevens gespreksleider en voorzitter in de eerste, oriënterende fase.

Wij verwachten na afronding van deze gesprekken, goed gefundeerde, nadere keuzes te kunnen maken. Als er aanleiding voor is zullen wij actief communekeren naar collega raadsleden, de burgemeester en de pers over de voortgang.

Met liberale groet,
namens het team VVD, Nina Hofstra


Meer berichten over: