Meer berichten over "Gemeente":

Start aanleg rotonde Tynaarlo

ma 14-01

Op de kruising Zuidlaarderweg (N386) met de Dorpsstraat en de Berkenlaan in Tynaarlo legt de provincie Drenthe een rotonde aan. De voorbereidende werkzaamheden daarvoor beginnen op maandag 21 januari met het kappen van bomen. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Nadat deze eerste werkzaamheden klaar zijn, wordt het terrein opgehoogd voor het verleggen van kabels en leidingen. Dit gaat naar verwachting drie maanden duren, omdat er veel kabels en leidingen in het gebied liggen. Daarna legt de aannemer een noodweg aan over het toekomstige parkeerterrein van Sportvereniging Tynaarlo (SVT), ... Lees meer

Begroting Drentse gemeenten in 2019 in evenwicht

wo 09-01

'Zorgen over oplopende tekorten sociaal domein' Jaarlijks beoordeelt de provincie of de begrotingen van de gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen*) sluitend en meerjarig in evenwicht zijn. Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat er geen redenen zijn voor het instellen van preventief toezicht voor de begrotingen 2019 van de Drentse gemeenten en tien van de elf gemeenschappelijke regelingen. Wel hebben Gedeputeerde Staten geconstateerd dat gemeenten in 2018 meer moeite hadden om het financiële evenwicht te bewaren, vanwege oplopende tekorten in het sociaal domein. Het college heeft deze zorgen ook kenbaar gemaakt aan het Ministerie ... Lees meer

Bekendmaking vastgestelde belastingverordeningen 2019

wo 02-01

Door de gemeenteraad van Tynaarlo zijn op 11 december 2018 de volgende verordeningen vastgesteld: • Verordening forensenbelasting 2019 • Verordening leges en tarieventabel 2019 • Verordening onroerende zaakbelasting 2019 • Verordening afvalstoffenheffing 2019 • Verordening reinigingsrechten 2019 Alle verordeningen zijn op 1 januari 2019 in werking getreden. De verordeningen liggen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur kosteloos ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 in Vries. Afschriften zijn verkrijgbaar tegen betaling van ... Lees meer

Bijdrage uit Leefbaarheidsfonds aanvragen

wo 02-01

Plannen? Ook in 2019 kan er weer een beroep worden gedaan op het Leefbaarheidsfonds. Meer informatie over de voorwaarden en het digitale aanvraagformulier staan op www.tynaarlo.nl (zoekterm: leefbaarheidsfonds)Wereldwinkel VriesMede dankzij een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds is de De Wereldwinkel Vries aan de Westerstraat 9a (zie foto) opnieuw ingericht na de verhuizing begin dit jaar. N.B: wanneer de foto niet zichtbaar is kunt u dit realiseren door op het gemeentelogo te klikken. Wereldwinkel Vries

Tynaarlo leent kunstwerken uit

di 01-01

Tynaarlo leent kunstwerken uit voor tentoonstelling E.B. Von Dülmen Krumpelmann De gemeente Tynaarlo leent kunstwerken van de kunstenaar Erasmus Bernhard von Dülmen Krumpelmann uit aan Museum Thijnhof in Coevorden. De kunstenaar woonde tot aan zijn dood in 1987 in Zeegse en was zowel beeldend kunstenaar als schilder. Museum Thijnhof is opgezet door kunstenaar Kees Thijn. Hij wil werk van bekende overleden Drentse kunstenaars in het museum exposeren. De eerste expositie staat in het teken van Von Dülmen Krumpelmann. De tentoongestelde werken komen uit verschillende collecties, waardoor een goed overzicht van ... Lees meer