75 jarig jubileum van Passage in Vries

Geplaatst op: zaterdag 14 oktober 2017

In 1942 , midden in de oorlog, werd in Vries de NCVB, Nederlandse Christen Vrouwen Bond opgericht . Met 30 leden begonnen ze en dat aantal liep al snel op tot later zelfs in de 80. Landelijk werd de NCVB opgericht in 1919 toen het vrouwen kiesrecht er kwam , met als doelstelling met elkaar te praten over allerlei maatschappelijke onderwerpen zoals politiek, gezondheidszorg, religie en cultuur en dan vooral over de positie en verantwoordelijkheid van vrouwen daarbij. Vrouwen konden naar allerlei voorlichtingsavonden en cursussen volgen zoals leren besturen, politieke scholingscursussen, naar thema dagen en studiedagen zowel provinciaal als landelijk.

Doordat de meeste vrouwen langzamerhand betere scholing kregen en vaak betaald werk hadden kwamen er vanaf de jaren 90 steeds minder nieuwe leden bij net als bij de andere vrouwenorganisaties. Alle besproken thema’s als vrouw en emancipatie, vrouw en economie, vrouw en betaald werk hadden mede bereikt dat vrouwen meer actief werden in kerk en maatschappij.

In 1999 besloten daarom de NCVB en de CPB ( Christelijke Plattelandsvrouwen Bond ) om samen te fuseren en door te gaan onder de naam PASSAGE

Landelijk wordt er samengewerkt met de Vrouwen van nu, het katholieke ZIJ-actief en de Nederlandse Vereniging van huisvrouwen en de Nederlandse Vrouwen Raad.

Het 75 jarig jubileum in Vries werd donderdag gevierd met bijna alle leden en werd ook verzorgd door de jubilarissen. De grote zaal in het Ontmoetingshuis was feestelijk ingericht met veel bloemen en kaarsen in de Passage kleuren. Men kon genieten van een uitgebreid warm en koud buffet dat door de leden zelf was verzorgd. Na de opening was er eerst een beamerpresentatie van alle jubilarissen en tussen de gangen door werd er verteld over het ontstaan en de geschiedenis van de NCVB in Vries met anekdotes uit het archief. Verder werden er via de beamer veel oude foto’s vertoond van reisjes, fietstochten en picknicks uit lang vervlogen tijden. Omdat de meeste leden al heel lang lid zijn was het een feest van herkenning om alle vrouwen van toen en elkaar in een heel jonge(re) gedaante even weer terug te zien. Er werden mooie gedichten voorgedragen en natuurlijk werd het oude Bondslied en het Passagelied gezongen . Alle leden werden in het zonnetje gezet en gingen met een roos naar huis.

Wij gaan verder als passagevrouwen : met hart voor de samenleving en zorg voor elkaar.

0 Shares

Meer berichten over: