Aan u de keus!

Geplaatst op: maandag 8 januari 2018

Eens in de vier jaar mogen kiesgerechtigden hun stem uitbrengen voor de leden van de gemeenteraad. Op woensdag 21 maart is het weer zover. De komende weken verschijnt op deze gemeentepagina en op de website van de gemeente alle informatie over de verkiezingen. Deze week een officiële mededeling de kandidaatstelling.

Op maandag 5 februari vindt de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op die dag kunnen de partijen die aan de verkiezingen willen deelnemen van 9.00 tot 17.00 uur hun kandidatenlijsten inleveren bij het centraal stembureau in het gemeentehuis. Op www.kiesraad.nl staat hoe dat in z’n werk gaat. Daar zijn ook de nodige formulieren te vinden. Politieke groeperingen die op dit moment geen deel uitmaken van de gemeenteraad moeten een waarborgsom van € 225,00 overmaken op rekeningnummer NL 02 BNGH 02850.79.050 t.n.v. Gemeente Tynaarlo onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling.’

Vragen? De afdeling Publiekszaken en Veiligheid (verkiezingen) beantwoordt ze graag. Telefoon: 0592-266 662.


Meer berichten over: