B&W gaat met inwoners voor duurzame toekomst

Geplaatst op: dinsdag 4 september 2018

Burgemeester en wethouders:
‘Samen, open met de inwoners werken aan duurzame toekomst’
B&W willen zich komende jaren nadrukkelijk onder de inwoners begeven en hen waar mogelijk bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen betrekken. Daarnaast willen ze stevig investeren in duurzaamheid.

Dat schrijft het college van B&W in zijn uitwerking van het Coalitieprogramma. Centraal erin ‘samen, open en duurzaam’.
“We gaan actief naar de inwoners toe en willen hen intensiever bij ontwikkelingen in hun gemeente betrekken,” zegt wethouder René Kraaijenbrink. “We pakken de problemen en uitdagingen in onze gemeente samen aan!” Hij is er trots op dat het vijf plaatselijke partijen is gelukt een gezamenlijk programma te ontwikkelen.

Iedereen doet mee!
B&W zetten zich er ook voor in dat iedereen sociaal kan meedoen. “Dat doen we zo doelmatig mogelijk,” vertelt wethouder Oetra Gopal, “maar we moeten ook onder ogen zien dat dit meer geld kan kosten dan we hiervoor van de rijksoverheid krijgen. Daarom moeten we de bereidheid hebben er méér geld voor uit te trekken. Maar alleen wanneer dat noodzakelijk blijkt.”

Duurzaamheid
B&W zien duurzaamheid in de breedste zin van het woord, met aandacht voor schone energie, duurzame gebouwen, omgaan met schaarse grondstoffen, de leefbaarheid van de dorpen en zorg en ondersteuning die op de lange termijn een positief effect heeft.

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad het uitwerkingsprogramma van B&W op 25 september.


Meer berichten over: