Fusie voorstel van gemeente Haren aan gemeente Tynaarlo.

Geplaatst op: dinsdag 16 december 2014

Vanmiddag heeft burgemeester Vlietstra van Haren zijn gemeenteraad voorgesteld samen te gaan met gemeente Tynaarlo. Hij vindt een gemeente van 50.000 inwoners robuust genoeg om te profiteren van de schaalvergroting die dit met zich mee brengt en klein genoeg om met de menselijke maat te kunnen werken. Loco burgemeester Nina Hofstra van Tynaarlo heeft in een brief de raad hiervan in kennis gesteld. Zij verklaard hierin dat er enkele weken geleden een constructief gesprek heeft plaatsgevonden tussen de colleges van Haren en Tynaarlo. In dit gesprek heeft het college van Tynaarlo duidelijk gesteld niet te willen vooruitlopen op een concreet en voldragen voorstel dat kan rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Haren.

Het college van Tynaarlo wil dat het college en de gemeenteraad van Haren eerst het politieke debat met elkaar moeten voeren, zonder invloed van buitenaf. Als dat leidt tot een een concreet fusieverzoek van Haren aan Tynaarlo zal dit met de raad besproken worden in de eerstvolgende raadsvergadering van 13 januari 2015.

 


Meer berichten over: