Interzorg kiest voor medicatieveiligheidssysteem MedEye

Geplaatst op: maandag 11 september 2017

Interzorg heeft medicatieveiligheid hoog in het vaandel staan. Juist daarom kiest Interzorg als eerste ouderenzorgorganisatie in Nederland voor het MedEye medicatieveiligheidssysteem. MedEye stelt zorgmedewerkers in staat medicatie automatisch te verifiëren bij de cliënt en verhoogt de veiligheid bij het toedienen van medicatie. De zorgzwaarte en complexiteit van de cliënten van Interzorg neemt snel toe, medicatieveiligheid heeft dus de hoogste prioriteit.Interzorg heeft medicatieveiligheid hoog in het vaandel staan. Juist daarom kiest Interzorg als eerste ouderenzorgorganisatie in Nederland voor het MedEye medicatieveiligheidssysteem. MedEye stelt zorgmedewerkers in staat medicatie automatisch te verifiëren bij de cliënt en verhoogt de veiligheid bij het toedienen van medicatie. De zorgzwaarte en complexiteit van de cliënten van Interzorg neemt snel toe, medicatieveiligheid heeft dus de hoogste prioriteit. Investeren in medicatieveiligheid Karin van der Baan is persoonlijk begeleider bij Interzorg Nieuw Graswijk in Assen en werkte als proef zes maanden met MedEye: “Ook in Nieuw Graswijk, waar jonge mensen met dementie en niet aangeboren hersenletsel wonen, neemt de complexiteit en zwaarte van de zorg toe. Steeds meer cliënten gebruiken meerdere soorten medicatie en wijzigingen hierin zijn soms noodzakelijk. MedEye ondersteunt bij tussentijdse wijzigingen en digitale registratie. Met behulp van deze innovatieve technologie lukte het om in Nieuw Graswijk het aantal medicatiefouten tot vrijwel nul terug te brengen. Dat geeft een veilig gevoel.”

Gefaseerd implementeren op alle Interzorglocaties
Eind augustus ondertekenden Interzorg en Mint Solutions- MedEye een meerjarig samenwerkingscontract om als partners het innovatieve systeem bij alle locaties van Interzorg in gebruik te nemen. Astrid-Odile de Visser, Raad van Bestuur van Interzorg, geeft aan op termijn te willen onderzoeken of het systeem ook binnen de thuiszorgsituatie toegepast kan worden. Hiermee kiest Interzorg als eerste ouderenzorgorganisatie voor het zo verder optimaliseren van de medicatieveiligheid. De komende jaren zullen alle locaties van Interzorg gaan werken met deze nieuwe technologie. Een en ander in afstemming met de apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Scanner die medicatie verifieert
De zorgmedewerker maakt bij de medicatieronde gebruik van een verrijdbare computer. Op de computer staat een speciaal door MedEye ontwikkelde scanner. Hiermee scant de zorgmedewerker de medicatie van de cliënt. Het apparaat verifieert of het om de juiste medicatie gaat. Zo wordt gegarandeerd dat de juiste patiënten de juiste medicijnen, in de juiste dosering en op het juiste moment krijgen toegediend.  Verbeteren medicatieveiligheid als missie“Betere medicatieveiligheid en het daadwerkelijk stoppen van fouten is onze missie,” aldus Gauti Reynisson, CEO van MedEye. “Ons medicatieveiligheidssysteem zorgt aantoonbaar voor een aanzienlijke vermindering van het aantal medicatiefouten en zorgt daarnaast voor efficiencyverbetering.

Steeds meer ziekenhuizen en nu ook Interzorg, realiseren zich dat het toedienen van medicatie de meest kwetsbare stap in het medicatieproces is. Zij kiezen er nu actief voor om deze fouten te stoppen door medicatie bij de cliënt te controleren. Wij zijn trots dat Interzorg als eerste ouderenzorgorganisatie in Nederland voor MedEye heeft gekozen.”

Mint Solutions – MedEyeMint Solutions is een Nederlands-IJslandse medische start-up die is opgericht om medicatieveiligheid in ziekenhuizen en zorginstellingen te verbeteren. MedEye, het belangrijkste product van Mint Solutions, zorgt ervoor dat de juiste patiënten de juiste medicatie krijgen, in de juiste dosering en op het juiste moment. Meer informatie: www.medeye.nl of *** dit e-mailadres is verborgen; Javascript benodigd ***.

Interzorg, dicht bij jezelf
Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten, met verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen.
Thuis met Interzorg Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik. Om dat goed te kunnen doen, gaat Interzorg in gesprek met mensen: cliënten en hun naasten. Elkaar leren kennen, verwachtingen uitspreken, zoeken naar mogelijkheden, willen weten of de ondersteuning goed is. Maar ook zorgen voor een veilig en vertrouwd thuisgevoel, professionele en vernieuwende zorg bieden en van elke maaltijd een genietmoment maken. Het zijn enkele leidende principes die bij Interzorg hoog in het vaandel staan. Lees meer over Interzorg op www.interzorg.nl.


Meer berichten over: