Kunstenaarsvereniging   V A N T Y N A A R L O venieuwt zich

Geplaatst op: maandag 14 mei 2018

De kunstenaarsvereniging  VanTyNaarLoo is van oudsher een vereniging voor professioneel werkende beeldend kunstenaars.  Vanaf nu stelt zij haar deuren open voor alle kunstdisciplines in de omgeving van de gemeente Tynaarlo, zoals dansers, toneelspelers, bewegingskunstenaars, schrijvers en dichters, muzikanten. De vereniging wil de kunst in de brede zin bevorderen en met alle leden zoeken naar nieuwe wegen voor presentatie en ontwikkeling. Iedereen die verbeeldend werkt kan daarom lid worden als aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

Twee verbredingen
De kunstenaarsvereniging  VanTyNaarLo, beter bekend als VTNL, bestaat sinds 2006. Zij heeft gemiddeld genomen ca. 30 actieve leden en een enthousiast bestuur. In de vereniging zijn momenteel diverse disciplines in de beeldende kunst vertegenwoordigd, zoals tekenen, keramiek, schilderen, beeldhouwen, fotografie en textiele vormgevers. Sommige kunstenaars werken nu al samen met andere kunstdisciplines zoals theater, poëzie, muziek en dans of beoefenen die discipline zelf.  Enkele leden zijn actief in de kunsteducatie. VTNL ziet een grote meerwaarde in de samenwerking van kunstenaars van uiteenlopende disciplines en staat daarom vanaf 2018 open voor alle kunstenaars die verbeeldend werken.

Het lidmaatschap van de vereniging was tot nu toe opengesteld voor kunstenaars die wonen of werken vanuit de gemeente Tynaarlo. Maar ook die grens wil VTNL loslaten. Ook professionele kunstenaars  uit omliggende gemeenten kunnen zich vanaf 2018 aanmelden.

Nadere informatie
De belangrijkste doelstelling van VTNL is het bevorderen van onderling contact tussen de kunstenaars en het elkaar steunen in de professionele uitvoering en ontwikkeling van het vak. Daartoe houdt VTNL bijeenkomsten en organiseert zij regelmatig exposities, lezingen en andere kunst gerelateerde activiteiten, zoals de Open atelier route.  VTNL is er voor de leden. De leden  zijn VTNL, brengen projecten in, zoeken mede-uitvoerders en bedenkers. Een platform zijn voor kruisbestuivingen en contacten, daar gaat het om.

Afgelopen jaar deed VTNL van zich spreken met de expositie ‘Trillingen’ in museum De Oude Wolden in Bellingwolde en deelname aan Culturele gemeente Tynaarlo. Voor de Culturele gemeente werd het project De Nieuwe Beeldenstorm uitgevoerd, was er een route met Blow-up’s van kunstwerken in de openbare ruimte plus een intensieve kunstzinnige verbeelding van het Meisje van Yde en Berend Botje Retour. Al deze projecten kwamen tot stand door een goede samenwerking tussen de leden van VTNL onderling en met andere partijen. En ook voor een kunstenaarsvereniging geldt: vele handen maken licht werk!

VTNL  heeft in 2018 ruimte voor een beperkt aantal nieuwe leden. Aanmelding kan via de VTNL website. Informatie over de voorwaarden voor aanmelding en de aanmelding zelf is te lezen op de website van VTNL (www.kunstenaarsvantynaarlo.com).


Meer berichten over: