Paasvuren 1e Paasdag, 1 april 2018

Geplaatst op: dinsdag 13 maart 2018

Er bestaat ook dit jaar voor particulieren de mogelijkheid om houtafval te brengen voor de opbouw van een paasvuur. De gemeente heeft ontheffingen verleend voor de volgende paasvuren:

Tynaarlo: OBS ’t Oelebred 0592 – 580030
Eelde: Paasvuur Eelde 06 51473690
Eelde: VvV Eelde 050 – 3092810
Vries: Volksvermaken Vries  06 51552186
Bunne-Winde VvV Bunne-Winde Bunnerveen 06 23065329
Zeijen: Belangenvereniging Schoolkring Zeijen 06 50252977
Zeegse: Feestcommissie Zeegse 06 51386958
Yde-De Punt: Vereniging Dorpsbelangen Yde De Punt 050 – 4061724
Taarlo: Dorpsbelangen Taarlo 0592 – 231541
Midlaren: Dorpsfeestcommissie Midlaren 06 29035193
Zuidlaarderveen vereniging Dorpsbelangen Zuidlaarderveen 06 53870408
Donderen VvV Donderen 0614112677

Binnen de dorpen ligt de organisatie van de paasvuren in handen van het plaatselijke comité. Hier kunt u nadere informatie krijgen over tijden waarop u uw houtafval kunt brengen.

Wat voor houtafval mag worden gebracht:
• onbewerkt hout (geen houtstobben), dat wil zeggen: niet bewerkt met oliën of chemische producten, zoals verf, lak, impregneer-middel en dergelijke;
• snoeitakken.

Ander afval is niet toegestaan. Dus geen riet, stro, hooi, stobben, olieproducten, rubber, kunststoffen, chemisch afval, plastics, vloerbedekking, meubels, kleding of ander materiaal dat het milieu nadelig kan beïnvloeden. De politie ziet er op toe dat wordt gehandeld conform bovenstaande richtlijnen. Bij overtreding wordt direct proces-verbaal opgemaakt.

Het ontsteken van de paasvuren:
De paasvuren worden ontstoken op Eerste Paasdag 1 april 2018 om ongeveer 19.00 uur.
Als wordt verwacht, dat derden daarvan overmatige hinder zullen ondervinden, in de vorm van rook en stankoverlast of bij een windkracht van 6 of meer, wordt een paasvuur niet ontstoken.

Als er sprake is van extreme droogte kan het college van burgemeester en wethouders besluiten dat het paasvuur niet mag worden ontstoken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het team publiekszaken en veiligheid, telefoonnummer 0592 266662.


Meer berichten over: