Procedure coalitievorming Tynaarlo

Geplaatst op: vrijdag 21 maart 2014

Ingezonden brief van de VVD fractie Tynaarlo

Vanmorgen, in een openbare vergadering van het centrale stembureau van de gemeente Tynaarlo, is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2014 bekend gemaakt. De resultaten per partij, per persoon en ook per stembureau zijn gepresenteerd op de website van de gemeente Tynaarlo.
De VVD is nu officieel de grootste politieke partij in de gemeente Tynaarlo.
Conform -vooraf gemaakte- afspraak hierover, zal de VVD de leiding nemen in het vormen van een nieuw college. Wij realiseren ons dat de kiezer een nieuwe gemeenteraad heeft geformeerd, die grofweg bestaat uit 4 richtingen, te weten:

•    liberaal   (8 zetels)
•    links  (6 zetels)
•    lokaal  (5 zetels)
•    christelijk  (4 zetels)

We streven naar een coalitie die recht doet aan de opdracht die wij van de kiezer hebben meegekregen en naar een stabiel college dat in staat zal zijn om de zware taak die rust op het gemeente bestuur van Tynaarlo, op verantwoorde wijze invulling te geven.

Voor fase 1 hebben we inmiddels alle politieke partijen voor een individueel, algemeen en verkennend gesprek uitgenodigd. Iedere partij kan hierin een duiding geven van de verkiezingsuitslag, de gewenste rol en zich uitspreken over het gewenste proces om te komen tot een nieuwe breed gedragen coalitie. Later in het proces  en uiteraard afhankelijk van de resultaten in de eerste fase, zullen we invulling geven aan de vervolgstappen.

Fase 1 wordt uitgevoerd onder leiding van Jan Smits, VVD-lid van Provinciale Staten van Drenthe, tevens oud bestuurslid van de VVD afdeling Tynaarlo. Namens de VVD zullen aan de gesprekken deelnemen, Nina Hofstra de lijsttrekker en Gezinus Pieters de fractievoorzitter van de VVD in Tynaarlo.

De VVD hecht waarde aan transparantie, goede communicatie en zorgvuldigheid. Daarom zijn we de komende dagen en wellicht zelfs weken vooral gebaat bij rust en ruimte.  Als er aanleiding voor is  zullen wij actief communiceren naar collega raadsleden, de burgemeester en de pers over de voortgang.


Meer berichten over: