Twee iconen gestopt als bestuurslid van IJsclub Aol Gloep in Vries

Geplaatst op: zondag 12 november 2017

Tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 10 november jl. is bekend gemaakt dat Jan Joosten en Tamme Boersma stoppen als bestuurder van de ijsclub. Het is mooi geweest gaven ze aan en inderdaad het was een mooie tijd om met beide te hebben samengewerkt. Tamme is als waarnemend penningmeester in het jaar 1979, dus 38 jaar geleden, in het bestuur gekomen en is altijd penningmeester gebleven. Met zijn zeer mooie handschrift werd de administratie bijgehouden. Dus geen computer, gewoon met pen in een kasboek. Bij de kascontroles bij Tamme thuis zorgde zijn vrouw Willy voor borrelnootjes en de borrel. Samen met Jan zorgde hij ook altijd voor de voorraad in de kantine. Ook Jan Joosten stopt helaas als bestuurder, ook met de nadruk op helaas, net als bij Tamme. Jan is in het jaar 1996 in het bestuur gekomen, dus 21 jaar bestuurder geweest. Als kantinebaas en met volle overgave kunnen we wel zeggen. Jan is ook de persoon geweest die het ijshokkie heeft getransformeerd tot een waar clubhuis. Samen met zijn vrouw Rita heeft hij vele uren doorgebracht op de baan. Tenminste als er ijs is en dat was helaas de laatste 4 jaar iets minder. We hebben met zijn allen een mooie tijd beleefd en is er weer ijs dan zullen Jan en Tamme wel weer als vrijwilliger op de ijsbaan aanwezig zijn.

Namens het bestuur van Aol Gloep,
Secretaris Alle Tamminga


Meer berichten over: