VAKO Voetbal tevreden over POD Sport

Geplaatst op: dinsdag 12 september 2017

Voetbalvereniging VAKO tevreden over pilot POD Sport.
“POD heeft ons veel opgeleverd. We zijn als club gegroeid!”

Voetbalvereniging VAKO in Vries is begonnen aan het tweede seizoen ‘Positief Opgroeien in de Drentse sportverenigingen’ (POD Sport). Een jaar geleden begon de vereniging met de aanpak POD Sport. Doel van deze aanpak is om positief gedrag bij kinderen te stimuleren en een prettige, veilige sfeer binnen de sportvereniging te realiseren. VAKO is de eerste vereniging in de gemeente Tynaarlo die werkt met deze aanpak. In Tynaarlo is POD Sport een samenwerking tussen Sport Drenthe, het jongerenwerk, de sociale teams, team Sport en team beleid Sociaal Domein van de gemeente. De vereniging krijgt hulp van POD-geschoolde begeleiders met een pedagogische achtergrond.

Ook de sportvereniging speelt een rol in een veilige en positieve omgeving
Stefan Drenth, bestuurslid bij VAKO en voorzitter van de jeugdcommissie: “Wij zagen het als grote kans om met de pilot mee te doen en hebben dit als vereniging meteen met beide handen aangepakt.
Bij VAKO hebben we al veel ingezet op het thema respect. We zochten naar een concrete verdere invulling. POD Sport sloot perfect aan bij waar we in de vereniging mee bezig waren; het was er een mooi vervolg op”.
Een veilige en positieve omgeving voor kinderen om in op te groeien is niet alleen thuis en op school belangrijk, maar ook bij sportverenigingen. Daarom is de gemeente Tynaarlo begonnen met het uitrollen van deze aanpak. POD Sport ondersteunt sportverenigingen bij het uitvoeren van hun maatschappelijke rol.

De regie ligt bij de vereniging
POD Sport is geen kant en klare aanpak. Er wordt eerst gekeken waar behoefte aan is bij de vereniging en wat er al speelt. De regie ligt bij de vereniging. Mike Baalmans (technisch jeugdcoördinator bij VAKO): “Voordat we begonnen hebben we heel goed nagedacht wat we wilden bereiken en waar we mee wilden beginnen. Ook tussendoor hebben we vaak om tafel gezeten om de acties te evalueren en om na te denken over de vervolgstappen.”

De vereniging wordt intensief begeleid
Bij VAKO zijn bijeenkomsten georganiseerd voor trainers en leiders over POD Sport en Positief Coachen. Ook zijn de twee POD-begeleiders alle trainingen langs geweest om de aanpak onder de aandacht te brengen. Vervolgens hebben er intervisiebijeenkomsten plaatsgevonden waar de POD-begeleiders vragen en praktijkvoorbeelden met de trainers en leiders hebben behandeld. Mike: “Hierdoor wordt het ook echt concreet. POD Sport wordt nu ook zichtbaar doordat trainers de weg naar de begeleiders weten te vinden en zelf met vragen komen.”
Ook ouders van de kinderen zijn betrokken in het traject. “Maar we zijn zeker nog niet klaar”, vervolgt Stefan. “De aanpak vergt een lange adem en dit moet nu ook geborgd worden binnen de vereniging. Voor het seizoen na de zomer staan de benodigde acties hiervoor al gepland.”
Mike: “We hebben veel gedaan in één seizoen en dit heeft veel opgeleverd. Het was een intensief traject, maar dit was het dubbel en dwars waard. We zijn als club gegroeid. Met de beschikbare ondersteuning en de opgezette samenwerking zijn wij zeer tevreden!”

Wie vragen heeft over de aanpak POD Sport of benieuwd is wat POD Sport voor de eigen vereniging kan betekenen, kan contact opnemen met de gemeente Tynaarlo (0592-266 662).

*************************************************************
Hoe ga je om met kwetsbare kinderen of lastige jeugd? Hoe ga je om met ouders langs de lijn? Hoe kun je de kwaliteit van trainingen verbeteren en zorgen voor een leuke en positieve sfeer? Dit zijn vraagstukken die bij elke vereniging leven. POD Sport geeft verenigingen hierbij handvatten en biedt ondersteuning vanuit verschillende disciplines. Hierdoor kunnen verenigingen concreet aan de slag met de onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden.
*************************************************************


Meer berichten over: