Aanbestedingsprocedure Publiek Vervoer tijdelijk opgeschort

Geplaatst op: dinsdag 20 juni 2017

Aanbestedingsprocedure Publiek Vervoer tijdelijk opgeschort
Continuïteit van vervoer gegarandeerd

Publiek Vervoer Groningen Drenthe heeft de aanbestedingsprocedure voor het publiek vervoer in de provincies Groningen en Drenthe tijdelijk opgeschort. Aanleiding hiervoor is het kort geding, dat is aangespannen door de ZCN Totaalvervoer, onderdeel van de BIOS-groep.
Zorgvuldig en rechtmatig
Publiek Vervoer herkent zich niet in de genoemde standpunten van het vervoersbedrijf en is van mening dat zij zorgvuldig én rechtmatig heeft gehandeld. Zij doet, zolang het kort geding loopt, geen inhoudelijke uitspraken en laat het definitieve oordeel over aan de rechter. De zitting is op 17 juli 2017.

Vervoer gegarandeerd
Publiek Vervoer benadrukt dat de continuïteit van vervoer voor WMO-pashouders en leerlingen in het leerlingenvervoer in Groningen en Drenthe niet in gevaar komt. Alle gemeenten in Groningen en Drenthe garanderen de dienstverlening aan hun inwoners die gebruik maken van dit vervoer.

Achtergrond informatie Publiek Vervoer
Onder publiek vervoer verstaan we alle vervoersvormen waar mensen met een Wmo-pas en kinderen in het leerlingenvervoer gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er een aantal vervoersvormen voor alle inwoners van Groningen en Drenthe, zoals de (nu nog Regiotaxi) en de Buurtbus. De langjarige contracten voor deze vormen van vervoer lopen per 2018 af. Dit was de aanleiding voor alle gemeenten en de beide provincies om gezamenlijk te onderzoeken hoe de verschillende vormen van dit vervoer beter kunnen samengaan. Door de samenwerking en de afstemming met het openbaar vervoer kan dit vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden blijven worden aan de inwoners. Dit verhoogt de bereikbaarheid van voorzieningen en de leefbaarheid in dunbevolkte gebieden. Het streven is om reizigers –waar mogelijk- de kans te geven zelfstandig(er) te worden. De samenwerking biedt onder meer de kans om daar pilots voor op te starten. Meer informatie : www.publiekvervoer.nl