Belevingsmarkt als start van facilitaire ambities Interzorg

Geplaatst op: woensdag 8 mei 2019


“Met lekker eten en drinken en een schone was gaat Interzorg het verschil maken.”

Interzorg locatie Anholt vormde op dinsdag 7 mei het decor van een belevingsmarkt voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers en zakelijke relaties van Interzorg. Aanleiding was het startsein voor de verwezenlijking van de facilitaire droom van Interzorg. Binnenkort start Duurzaam Wonen/Warberfonds Ontwikkel BV met de bouw van een multifunctioneel en duurzaam gebouw op het Messchenveld in Assen. Interzorg gaat dit pand huren en vanuit deze plek onderscheidende facilitaire diensten organiseren samen met Distrivers, Laundry Expert, Bouter en Pet!. Diensten die het mogelijk maken cliënten te ondersteunen hun eigen leven voort te zetten. Naast het officiële startmoment was de belevingsmarkt er vooral op gericht om de aanwezigen te laten proeven, ruiken en voelen wat het betekent als Interzorg vanaf ongeveer medio 2020 zelf gaat koken, wassen en de logistiek en het voorraadbeheer anders gaat organiseren. Cliënten hebben aan een mooi gedekte tafel kunnen ervaren hoe de maaltijd er straks uit komt te zien. Ze hebben twee nieuwe hapjes uit Interzorgs eigen dieetlijn kunnen proeven en ze hebben gezien hoe straks hun kleding mooi en fris blijft door een nieuw en duurzaam wasproces.

Meer in eigen hand nemen
“Interzorg wil faciliteiten bieden waarmee we voor cliënten het verschil maken”, vertelt Elly van der Woude, manager INNService. “Daarmee bedoelen we: gezond en lekker eten en drinken, schone was die tijdig terug is, goed en op tijd leveren van hulpmiddelen en een gastvrije en prettige leefomgeving. En tegelijkertijd het werkproces voor medewerkers vereenvoudigen. Om dat te kunnen doen, nemen we meer in eigen hand en organiseren we de dienstverlening vanuit een centrale locatie.”

Duurzaamheid als fundament
Interzorg werkt vanuit een duurzame visie. “We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol, van onze plaats in de samenleving. Het huren van een duurzaam pand met technische toepassingen als zonnecollectoren en een warmteboiler past helemaal in die gedachte. Duurzaamheid betekent voor ons naast milieubewustzijn ook: het inkopen van regionale en verse producten, het verbeteren van de leefbaarheid in de regio waar we werkzaam zijn, het bevorderen van de vitaliteit van onze medewerkers en het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, aldus Van der Woude.

Meer tijd voor de zorg
Alle initiatieven die er zijn, zijn er in de eerste plaats op gericht cliënten te ondersteunen hun leven voort te zetten. De nieuwe plannen leveren ook wat op voor de zorgmedewerkers die op de negen locaties werkzaam zijn. “Onze locaties zijn straks echt voor wonen en zorg ingericht”, legt Van der Woude uit. “Dus met zo min mogelijk ruimte voor ondersteunende, niet-zorg gerelateerde diensten of faciliteiten. Zorgmedewerkers krijgen meer tijd voor de zorg en behandeling. Voorheen waren zij zelf deels verantwoordelijk voor de logistiek van hulpmiddelen, wasgoed en eten en drinken. In de nieuwe situatie leveren facilitaire medewerkers tot de (koel)kast. Zo doet iedereen binnen Interzorg waar hij of zij goed in is en waar zijn of haar hart ligt.”


Meer berichten over: