Gratis spreekuur voor mensen met visuele beperking

Geplaatst op: woensdag 6 januari 2016

Gratis spreekuur voor mensen met visuele beperking in Thuiszorgwinkels
Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, en Vegro,  specialist in hulpmiddelen, gaan samenwerken. Om zoveel mogelijk mensen te voorzien van informatie en advies over slechtziend- en blindheid start Visio vanaf 5 januari steunpunten in twaalf Thuiszorgwinkels in het noorden en oosten van het land.
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met een (zeer) beperkt zicht rond blijven lopen met vragen over leven met een visuele beperking. Zij zijn gebaat bij advies en revalidatie op maat. De professionals van Koninklijke Visio kijken samen met deze cliënten naar de revalidatiemogelijkheden passend bij hun persoonlijke hulpvraag. Vragen over bijvoorbeeld lezen, tv-kijken, mobiliteit, vrijetijdsbesteding of het huishouden kunnen daarbij aan de orde komen. Ook persoonlijk en professioneel betrokkenen zijn welkom voor informatie en advies.
Met het starten van de steunpunten wordt mensen de gelegenheid geboden om zich in de eigen woonomgeving te oriënteren op de mogelijkheid wanneer het zicht vermindert. Alle Thuiszorgwinkels zijn bereikbaar voor mensen met een beperking en beschikken over een collectie hulpmiddelen voor slechtziende en blinden mensen. Visio is in de Thuiszorgwinkels aanwezig met vaste maandelijkse spreekuren en met maandelijkse spreekuren op afspraak, telkens op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Het eerste inloopspreekuur van Visio start op dinsdagmiddag 5 januari van 14.00 tot 16.00 uur. U bent dan van harte welkom in onderstaande Thuiszorgwinkels voor informatie en een professioneel advies van Koninklijke Visio.
Vegro Thuiszorgwinkel Assen, Kloekhorststraat 27
Vegro Thuiszorgwinkel Deventer, Koggeschip 202
TSN Thuiszorgwinkel Groningen, Griffeweg 11-15
Kijk voor meer informatie en alle deelnemende Thuiszorgwinkels op www.vegro.nl en www.visio.org of bel gratis naar 0800 2 88 77 66.


Meer berichten over: