Nieuwe toezichthouders Interzorg

Geplaatst op: maandag 12 juni 2017

Mare Riemersma en Alfred Welink nieuwe toezichthouders Interzorg
Per juni 2017 zijn Mare Riemersma en Alfred Welink lid van de raad van toezicht van Interzorg. Zij nemen het stokje over van Noor van Leeuwen en Johan Klompmaker, die het einde van hun statutaire termijn bereikt hebben.

Alfred Welink is voormalig directeur-eigenaar van een grote toeleverancier van de zorg en sinds een aantal jaren ondernemer en investeerder in Noord-Nederland. Als voorzitter van VNO-NCW Noord, vicevoorzitter van de Noordelijke Innovation Board en met diverse commissariaten in de profitsector, sluiten zijn kennis en ervaring goed aan bij de uitdaging waar Interzorg voor staat. Ondernemerschap wordt steeds belangrijker in de zorg. Interzorg wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk hun eigen leven kunnen voortzetten. Of dat nu thuis is, ondersteund door Interzorg Wijkzorg, of in een collectieve woon- en behandelsetting bij één van de negen Interzorglocaties.

Om mensen te kunnen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten, zet Interzorg eveneens actief in op een juiste mix van ervaring, eigenaarschap en deskundigheid van medewerkers. De zorgprofessionals van Interzorg vormen het fundament van goede zorg voor cliënten. Mare Riemersma kan met haar achtergrond als sociologe en ervaring als directeur HRM bij Noorderpoort een goede bijdrage leveren aan het verder vormgeven van die professionaliseringsslag. Mevrouw Riemersma heeft verder gewerkt bij een noordelijke woningcorporatie en als communicatiemanager bij een grote thuiszorgorganisatie.

Interzorg, dicht bij jezelf
Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Interzorg Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik. De zorgcentra staan middenin de Drentse samenleving, de deuren staan altijd open voor iedereen. Net als cliënten en hun familie, kunnen ook wijkbewoners gebruikmaken van de verschillende faciliteiten die op de locatie geboden worden, zoals het sfeervolle restaurant en de vele activiteiten. Lees meer over Interzorg op www.interzorg.nl.

Raad van toezicht Interzorg
De raad van toezicht houdt, in lijn met de governancecode, toezicht op het besturen door de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Interzorg. De raad ziet onder andere toe op de realisatie van de doelstellingen van Interzorg, de strategie, risico’s, kwaliteit en veiligheid, de financiële verslaglegging en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. De raad van toezicht vervult daarnaast de werkgeversrol en klankbordfunctie voor de raad van bestuur. De raad bestaat uit zes leden.


Meer berichten over: