Ruimte voor revaliderende ouderen met geheugenproblemen

Geplaatst op: woensdag 1 februari 2017

Interzorg Anholt: nu ook voor revaliderende ouderen met geheugenproblemen
Sinds  januari 2017 beschikt Interzorg Anholt in Assen over tien kamers voor mensen met geheugenproblemen die willen revalideren. Uit zowel onderzoek als in de praktijk blijkt dat reguliere revalidatie niet aansluit bij ouderen met geheugenproblemen. Een aangepaste omgeving geeft een beter resultaat. Daarom heeft Interzorg een aparte verdieping (Weidemarke) specifiek ingericht voor deze mensen. Ouderen met geheugenproblemen kunnen daar revalideren in een veilige, rustige en overzichtelijke omgeving.

Locatiemanager Bert Vos: “In het Noorden van het land zijn tot nu toe nog maar weinig specifieke mogelijkheden voor deze groep mensen, terwijl daar wel duidelijk behoefte aan is. Succesvol revalideren vraagt bij ouderen met geheugenproblemen een andere manier van werken. Daarom hebben wij in Weidemarke in Anholt tien kamers daarvoor gereserveerd.” Iedereen beschikt over een eigen kamer, er is een oefenzaal en er werken professionals die speciaal zijn opgeleid om mensen met deze specifieke zorgvraag te ondersteunen. De revalidatie is gericht op reeds aanwezige ‘gewoontes’ (automatismen) en het leren omgaan met nieuwe beperkingen. De zorg en behandeling staat volledig in het teken van herstellen en terugkeer naar de vertrouwde woonomgeving, zodat mensen thuis zo snel mogelijk hun eigen leven weer kunnen voortzetten.

Samen met naasten
Naasten zijn heel belangrijk bij revalideren en daarom betrekt Interzorg hen graag bij het revalidatieproces. Uiteraard altijd in overleg met cliënten en hun naasten zelf. Zo kunnen familieleden ondersteunen bij het handhaven van oude gewoontes of het aanleren van nieuwe. Indien nodig krijgen zij omgangs- en mobiliteitsadviezen. Als de situatie daarom vraagt, bestaat bovendien de mogelijkheid om de partner of andere naaste in de nacht aanwezig te laten zijn.

Ook thuis
Mensen kunnen ook een beroep op Interzorg doen als zij weer naar huis gaan. Interzorg denkt graag mee over de mogelijkheden. Zo is het mogelijk om advies te krijgen over de thuissituatie: de inrichting van het huis, oefeningen om thuis te doen, etc. De specialist ouderengeneeskunde en de overige behandelaars van Interzorg geven graag advies. Ook is het mogelijk om zorg en behandeling thuis te ontvangen via Interzorg Wijkzorg of INNBalanZ.

Interzorg, dicht bij jezelf
Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Wijkzorg, of op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik. De zorgcentra staan middenin de Drentse samenleving, de deuren staan altijd open voor iedereen. Net als cliënten en hun familie, kunnen ook wijkbewoners gebruikmaken van de verschillende faciliteiten die op de locatie geboden worden, zoals het sfeervolle restaurant en de vele activiteiten. Lees meer over Interzorg op www.interzorg.nl.


Meer berichten over: