Veenhuizen: Hopveld van twee hectare geopend

Geplaatst op: woensdag 16 mei 2018

Gedetineerden aan de slag op nieuw hopveld in Veenhuizen.

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet verrichtte vanmiddag de opening van een proefhopveld in Veenhuizen. Dit deed hij samen met Henk Timmerman (medeoprichter bierbrouwerij Maallust) en Marie-Anne de Groot, vestigingsdirecteur van de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen.
Het hopveld heeft een plek gekregen op de agrarische grond van de gevangenis, aan de Limietweg in Veenhuizen. De hopteelt, een noviteit voor deze regio, is een gezamenlijk initiatief van Maallust, PI Veenhuizen, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en onderwijsinstelling Terra. Bij wijze van proef wordt gestart met een hopveld van twee hectare groot, bedoeling is om dit uit te bouwen naar meerdere hectare hopteelt. De provincie Drenthe heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het proefhopveld Veenhuizen.

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het telen van hop is een mooi voorbeeld van innovatie van de landbouwsector. De hopteelt is weer terug van weggeweest en het is goed om te zien dat het hele productieproces nu in dezelfde regio plaats vindt. Van het telen op het PI hopveld tot het verwerken van de hop door de plaatselijke bierbrouwerij Maallust. Zo ontstaat er een krachtig nieuw streekproduct.”
De Belgische hopteler Joris Cambie is nauw betrokken bij het hopproject in Veenhuizen en is bereid gevonden om zijn kennis over hop te delen. Ruim tweehonderd jaar geleden werd in deze regio, in Peize, al hop geteeld. Het past uitstekend in de ontwikkeling van Veenhuizen, mede in aanloop naar plaatsing op de Unesco Werelderfgoedlijst, om de historie als inspiratiebron te gebruiken en nieuw leven in te blazen.

Het onderhoud van het hopveld Veenhuizen gebeurt hoofdzakelijk door gedetineerden van PI Veenhuizen die in de laatste fase van hun straf zitten en die onder begeleiding buiten de muren van de gevangenis aan het werk mogen. Ook worden in overleg met de reclassering taakgestraften ingezet om de handen uit de mouwen te steken tijdens het beheer van het hopveld. Terra, de opleidingsspecialist op agrarisch gebied, gaat samen met hiervoor opgeleid gevangenispersoneel trainingen en cursussen verzorgen aan gedetineerden en taakgestraften om ze basisvaardigheden voor hopteelt en groenonderhoud bij te brengen.


Meer berichten over: