Waterkaravaan startte bij boer Brands in Bunne

Geplaatst op: woensdag 18 juli 2018

Vanmorgen arriveerde even na half elf de bus met deelnemers aan de ‘Waterkaravaan’ van het DAW project bij melkveehouder Luuk Brands in Bunne.
DAW, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, bestaat uit een breed samenwerkingsverband. In het Deltaplan werken namelijk LTO Noord, provincie Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vechtstromen en WDO Delta samen met akkerbouwers, tuinders en melkveehouders aan projecten ter verbetering van de waterkwaliteit. Om ervaringen en resultaten te delen, bezoeken bestuurders, beleidsmedewerkers, agrariërs en DAW-coördinatoren met de landelijke Waterkaravaanbus verschillende succesvolle projecten.

Het bedrijf van Luuk Brands vormde de eerste stop in een lange rit die de deelnemers voerde langs diverse plaatsen in Drenthe waar activiteiten en/of maatregelen te zien zijn waar gewerkt is aan het opvangen en daardoor voorkomen van het ongecontroleerd lozen van vervuild water.
Het gezelschap, onder wie gedeputeerde Cees Bijl, kreeg van Luuk en adviseur Janke Kloosterman uitleg over de door Luuk genomen maatregelen om ‘vervuild’ water uit zijn nieuwe sleufsilo’s op te vangen. Op deze wijze kan dit water op een later moment in het jaar samen met de koeienmest over het land verspreid worden.
Op de vraag hoe Luuk zo aan dit DAW project is begonnen vertelde hij dat hij vanaf de overname van het ouderlijk bedrijf, zo’n 11 jaar geleden continue bezig is geweest om e.e.a. aan te passen aan de eisen van deze tijd. Nu waren het erf en de aan te brengen sleufsilo’s aan de beurt. Om te voorkomen dat hij mogelijk iets niet volgens de toekomstige eisen zou doen zocht hij contact met gemeente, waterschap en provincie. Hij kreeg ondersteuning door Janke Kloosterman die hem adviseerde over de te nemen maatregelen. Ook zij gaf de gewenste uitleg. Op deze manier werd Luuk’s erf ‘pilot project’ en zo kon een trotse Luuk Brands vanmorgen de bezoekers rondleiden en uitleg geven over het nu al bereikte resultaten.


Meer berichten over: