Gedeelde zorgen tijdens 1e bijeenkomst AH WOON

Geplaatst op: woensdag 24 oktober 2018

Eerste huurdersbijeenkomst AH WOON: Zorgen om oplopende wacht- en zoektijden en nieuw huurbeleid

Ieder jaar organiseert AH WOON speciaal voor huurders van Woonborg de zogenoemde huurdersbijeenkomsten. Aan Haren de eer om dit jaar de spits af te bijten. Tijdens de drukbezochte avond spraken zowel de huurdersvereniging als de huurders hun zorgen uit over de wacht- en zoektijden naar een nieuwe woning. Ook kwam het nieuwe huurbeleid en de verhoging van de huurprijzen aan bod.
Tijdens de huurdersbijeenkomst werd specifiek ingegaan op de situatie in de gemeente Haren. Daar staan geïnteresseerden gemiddeld zo’n 46 maanden ingeschreven voordat ze een woning toegewezen krijgen. Deze bijna vier jaren worden ook wel de wachttijd genoemd; de tijd waarin geïnteresseerden punten kunnen sparen. De actieve zoektijd – de tijd waarin mensen actief reageren op een woning tot ze er een toegewezen krijgen – is acht maanden.

Nieuw huurbeleid
AH WOON maakt zich al langere tijd zorgen over de wacht- en zoektijden die nog altijd oplopen. De huurdersvereniging zet zich hier dan ook actief voor in en is in gesprek met Woonborg. Dit geldt ook voor het andere punt dat op de agenda van de huurdersbijeenkomsten staat, namelijk het nieuwe huurbeleid.
Tijdens de huurdersbijeenkomsten vertelt Woonborg waarom een nieuw huurbeleid nodig is en wat voor gevolgen dit nieuwe beleid heeft voor de hoogte van de huren. Woonborg wil namelijk de huurprijzen versneld laten stijgen naar het gewenste huurbedrag, mits dit passend is bij het inkomen van de huurder. WOON heeft als huurdersvereniging adviesrecht bij een wijziging van het beleid. Zij heeft dan ook een deels negatief advies gegeven omtrent dit nieuwe huurbeleid.

Zuidlaren en Nieuw-Roden
Tijdens de huurdersbijeenkomsten gaan zowel Woonborg als WOON in op het nieuwe huurbeleid en de plannen voor 2019. Om de bijeenkomsten toegankelijk te maken voor iedere huurder, organiseert WOON naast de bijeenkomst in Haren nog twee bijeenkomsten. Geïnteresseerden zijn op dinsdag 30 oktober welkom in het Brinkhotel in Zuidlaren of op donderdag 1 november in ‘t Dörpshuus Nij-Roon in Nieuw-Roden. Ook deze avonden beginnen om 19.30 uur.


Meer berichten over: