Songs en Chansons: Concert door Kamerkoor Tiraña

Geplaatst op: maandag 31 oktober 2016

Songs en Chansons: Concert door Kamerkoor Tiraña in samenwerking met Jan de Roos piano.

Kamerkoor Tiraña o.l.v. Tymen Jan Bronda voert in samenwerking met pianist Jan de Roos op zondag 13 november a.s. de Bonifatiuskerk in Vries een concert op met muziek van Franse en Engelse bodem: Liedbewerkingen voor meerstemmige bezetting van renaissance tot de 20e eeuw.

Tiraña zingt een wereldlijk programma waarin het chanson (Frans) en de Song (Engels) naast elkaar worden gezet in verschillende tradities: de Renaissance en de 20e eeuw. Veel moderne componisten kijken terug naar de periode voor de barok voor inspiratie en modellen. Vandaar dat het tegenover elkaar stellen van beide perioden zulke interessante programma’s oplevert.

Tiraña zingt o.a. werken van John Dowland. Dit zijn oorspronkelijk luit-liederen voor één stem. Dowland zelf maakte echter ook meerstemmige versies en dat deed hij door de begeleidende instrumentale lijnen om te zetten in koorpartijen. Dat levert soms acrobatiek op in de bas en tussenstemmen, maar het geheel werkt wonderwel steeds zeer fraai uit. Melancholie en pure vreugde, ze komen allemaal voor in zijn liederen. Tirana zingt verder werken uit de Franse Renaissance chanson traditie. Zoals het machtige hoopje later in de 19e eeuw had je in de Renaissance ook een groep zeer populairecomponisten. Ook onderling lieten ze graag blijken hoe mooi ze elkaars werk vonden. Vandaar dat een stuk van Certon een ‘response’ is op het chanson Doulce memoire van Sandrin. Certon eindigt met het citeren van Sandrins melodie. De stukken van Gerald Finzi zijn uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Ze staan in een traditie van liederen zoals ze al eeuwen over het eiland van het Verenigd Koninkrijk zweven. In dit geval zijn het getoonzette gedichten van Robert Bridges in de traditie van Milton. Taal, beeld en muziek gaan hier nauw samen en bieden veel kansen voor het schilderen met de muziek. Een mooie uitdaging van deze helaas jong gestorven componist. Met Morten Lauridsen zijn we in de huidige tijd beland. Zijn muziek die sterk verwant is aan Pärt en Whitacre e.a. is zeer karakteristiek en direct herkenbaar. Sterk op harmonieën geschreven bezorgt het veel (jong) publiek ook kippenvel. Van hem zingen we twee liederen uit een cyclus met als titel Chansons des Roses. Liederen met de roos als onderwerp, getoonzette gedichten van Rilke. Hoogromantische teksten met een modern tonaal jasje. De inzet van de piano is bij Lauridsen ook te vinden bij het Engelse stuk wat we van hem zingen: Sure on this shining night. Van dit werk is ook een versie door Samuel Barber gecomponeerd en Lauridsen bouwt sterk voort op dit model, maar het houdt een typische Lauridsen sound. Een mooie kans voor de tenoren zit er altijd wel in Lauridsens muziek en ook diverseren is in zijn muziek niet vreemd. Het levert onaardse samenklanken op die nog dagen in je hoofd kunnen zitten.

Voor meer informatie zie www.kamerkoortirana.nl

Uitvoerenden

Kamerkoor Tiraña o.l.v. Tymen Jan Bronda; piano door Jan de Roos.

 

Zondag 13 november 15:00 uur Bonifatiuskerk Vries

Toegang vrij
Op het programma:

 • Je n’ay point plus d’affection (Claudin de Sermisy)
 • Douce memoire (Pierre Sandrin)
  Finy le bien (Pierre Certon)
  Rozette, pour un peu d’absence (Jan Pieterszoon Sweelinck)
  Tu as tout seul
 • Contre qui rose (Morten Lauridsen)
  Dirait ton
 • Come ye heavy states of night (John Dowland)
  Go Crystal tears
 • Clear and gentle stream (Gerald Finzi)
  I praise the tender flower
  My spirit sang all day
 • Sure on this shining night (Morten Lauridsen)

Pianowerken van Franse en Engelse bodem

Entree: Collecte bij de uitgang

 


Meer berichten over: