Aankondiging algemene ledenvergadering IJsclub “Aol Gloep”

Geplaatst op: woensdag 16 november 2016

Aanstaande vrijdag 18 november heeft ijsclub weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering om 19:30 uur in de kantine aan de Sportlaan 8 in Vries. Telefoonnummer van de kantine 543726 Telefoon, secretaris Alle Tamminga 543318

Na afloop is er zoals altijd, weer het alom geprezen kienspel met vele leuke prijzen.

AGENDA :

1. Opening.

2. Notulen.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Jaarverslag Sekretaris.

5. Pauze.

6. Jaarverslag Penningmeester.

7. Verslag kaskommissie

8. Verkiezing kaskommissie.

9. Kontributie.

10. Bestuursverkiezing :
Aftredend en herkiesbaar : Dhr. Harm Bonder
Aftredend en herkiesbaar : Dhr. Hendrik Mulder

11. Bespreken wedstrijden en aktiviteiten.

12. Wat er verder ter tafel komt.

13. Kantinehulpen en Kommissieleden.

14. Rondvraag.

Sluiting.

Na afloop kienen.

Tegenkandidaten voor het bestuur kunnen worden opgegeven tot aanvang van de vergadering met 10 handtekeningen van leden.


Meer berichten over: