Algemene ledenvergadering Aol Gloep

Geplaatst op: maandag 17 november 2014

Algemene ledenvergadering  Aol Gloep op vrijdag 28 november 2014.

Aanvang 19.30 uur in de kantine van de IJsvereniging  ,,AOL GLOEP”
Sportlaan 8 te Vries
Telefoon kantine : 543726
Telefoon sekretaris Alle Tamminga : 543318
                        

 

 

AGENDA :

1.    Opening.

2.    Notulen.

3.    Ingekomen stukken en mededelingen.

4.    Jaarverslag Sekretaris.

5.    Pauze.

6.    Jaarverslag Penningmeester.

7.    Verslag kaskommissie

8.    Verkiezing kaskommissie.

9.    Kontributie.

10.    Bestuursverkiezing :
Aftredend en herkiesbaar :    Dhr. Tamme Boersma.
Aftredend en herkiesbaar :    Dhr. Jan Joosten.
Aftredend en herkiesbaar :    Dhr. Gert Bos.
Aftredend en niet herkiesbaar :    Dhr. Thom van Wijk.
Kandidaat voor het bestuur :    Dhr. Frank Brink.

11.    Bespreken wedstrijden en aktiviteiten.

12.    Wat er verder ter tafel komt.

13.    Kantinehulpen en Kommissieleden.

14.    Rondvraag.

Sluiting.

Na afloop kienen.

Tegenkandidaten voor het bestuur kunnen worden opgegeven tot aanvang van de vergadering met 10 handtekeningen van leden.

Naast bovenstaande stellen we het wederom  de medewerking van alle commissieleden en kantinehulpen zeer op prijs . Zonder uw bijdrage is het voor ons onmogelijk om de ijsvereniging goed draaiende te houden.

Bestuur IJsvereniging AOL-GLOEP


Meer berichten over: