Boeiende lezing democratie bij Volksuniversiteit Zuidlaren

Geplaatst op: woensdag 20 februari 2019

Democratie : Van kleine droom naar belangrijke norm

                        Mijn liefde en zorgen over democratie

Burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo heeft vorige week in De Ludinge aan geboeide toehoorders verteld, wat de grote meerwaarde van een goedwerkende democratie voor de samenleving is. De Volksuniversiteit organiseerde deze avond in het kader van de aanstaande Provinciale Staten-en Waterschapsverkiezingen (20 maart a.s.)

Alvorens in te gaan op de actuele stand van zaken nam Marcel Thijsen  de toehoorders mee in de geschiedenis van het ontstaan van de democratische principes. Tot ieders verbazing begon dat al 30.000 jaar geleden. (Mensen verenigden zich rondom een idee en er werden voorstellen besproken) Via de filosofen van Athene, de Romeinen, denkers als Voltaire en Montesquieu, kwamen we bij de 20-ste eeuw, waarin de 5-sterrenbeweging in Italië ontstond.

Door dit historisch overzicht werd de actualiteit in een breder perspectief zichtbaar. Het nemen van belangrijke besluiten is door de eeuwen heen een zaak van mannen geweest. Dat verklaart wellicht ook waarom het vrouwenkiesrecht in Nederland pas in1919 werd ingevoerd. 

In Nederland  hebben we naar de Romeinen gekeken voor de opbouw van ons systeem: een driehoek, waarbij de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht elkaar in evenwicht houden. Marcel Thijsen uitte zijn zorgen over de democratie door hieraan nog de 4een 5emacht te koppelen, welke in de laatste decennia steeds sterker zijn geworden. De vierde macht is de bureaucratie- je verdwaalt erin en als vijfde macht noemt Marcel Thijsen de pers- de berichtgeving is gekleurd en ‘geframed’. Denk aan het gebruik van ‘big data’.

Bijkomende zorgen zijn ook de emocratie (emoties bepalen de boventoon en bepalen wat politici besluiten) en de 5-sterrenbeweging (geen inhoudelijk programma, ad hoc en gebruik symbolen)

Marcel Thijsen sluit zijn lezing positief af met zijn visie. Denk na, verenig je met een idee en ga daarmee samen  aan de slag! Hoe kunnen we Drenthe mooier maken?  Denk na over waarden.                

Het compliment voor de Volksuniversiteit sloot daar tot slot mooi op aan: Bij deze laagdrempelige voorziening kunnen mensen kennis opdoen, zich ontwikkelen, samen kennis uitwisselen, nadenken.

Op dinsdag 19 maart a.s. organiseert de Volksuniversiteit opnieuw een avond. Dit keer over de toekomst van de EU en Europese verkiezingen. Spreker is Walter Pfeil. Aanvang 19.30 uur in De Ludinge. Opgeven kan via  www.vuzuidlaren.nl


Meer berichten over: