Concert mannenkoor mooie afsluiting jubileumjaar

Geplaatst op: zondag 10 november 2019

Gisteravond verzorgde Mannenkoor Vries een zeer gevarieerd concert in een bomvolle Bonifatiuskerk. Dit ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum. Nadat zij in april al een eerste jubileumconcert hadden verzorgd, was het nu de beurt aan de thuislocatie.

In afwisseling met Törf verzorgde het Mannenkoor een afwisselend programma, waarin zij lieten zien te beschikken over een gevarieerd repertoire. Van ‘waarom fluister ik je naam nog’ naar ‘uns’re kleine Nachtmusik’. Het koor draaide er zijn hand niet voor om.

Na de pauze was er aandacht voor de vier leden die al vanaf het begin lid zijn, dit zijn: Pieter de Groot, Willem Middel, Johannes Venema en Jantinus Hoven. Zij werden geëerd met een mooi presentje en behalve het koor zongen ook alle bezoekers hen toe met het gebruikelijke ‘Lang zullen ze leven’. Daarin lieten de aanwezige mannen horen dat zij in potentie geschikt zijn om lid te worden van het mannenkoor. En laat dat nou net op zoek zijn naar nieuwe leden!

Na de pauze kwamen zowel Törf als het Mannenkoor nog eenmaal terug en de finale bestond uit drie gezamenlijk gezongen en gespeelde nummers. Met name de laatste ‘Loat mie heuren’ kon rekenen op veel bijval vanuit de kerk. Iedereen zong en klapte uit volle borst mee.

Inmiddels was onze burgemeester in de kerk verschenen en dat was natuurlijk de voorbode van iets heel bijzonders. Nadat Marcel Thijsen het woord kreeg was al snel duidelijk dat hij niet met lege handen was gekomen. Hij kwam met een koninklijke onderscheiding voor een hele actieve vrijwilliger van het Mannenkoor, te weten Egge Groenwold. Egge is al geruime tijd lid van het koor en ook al jarenlang secretaris. Verder is hij een zeer actief bestuurslid van Volksvermaken Vries, vrijwilliger bij de Vrienden van het Zwembad, chauffeur op de Belbus en vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Alle organisaties hadden bij de gemeente aangegeven dat Egge een zeer betrouwbare vrijwilliger is en en dat zij nooit tevergeefs een beroep op hem doen. Egge was zeer verrast door deze geste en zichtbaar geroerd door de mooie woorden van de burgemeester.

Na nog een enthousiast door iedereen meegezongen refrein van ‘Loat mie heuren’ werd het jubileumconcert afgesloten en gingen de bezoekers zeer tevreden huiswaarts. Het was immers een mooie avond met Mannenkoor Vries en de Groninger folkgroep Törf.

Klik hier voor de uitgebreide fotoreportage.


Meer berichten over: