Cultuurfonds Drenthe steunt 23 projecten

Geplaatst op: vrijdag 4 oktober 2019
Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de derde vergadering van 2019, ruim € 40.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 23 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.
 
Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van
en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen.

Presentatie 1200 jaar Taarlo
Onder de toegekende projecten bevindt zich een project in onze gemeente. Deze is door de Vereniging Dorpsbelangen Taarlo ingediend: ‘Presentatie 1200 jaar Taarlo’ ten bedrage van € 2000,= en toegekend vanuit het Jenny Vrieling Fonds.
 
Nieuwe aanvragen
Dit jaar, op 13 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum uitsluitend online (www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/drenthe) worden ingediend.

Aanvragen in het kader van 75 jaar vrijheid in Nederland
Bij de afdeling Drenthe zijn veel aanvragen ingediend in het kader van 75 jaar vrijheid in Nederland. Het bestuur heeft besloten geen bijdragen
toe te kennen, omdat er niet voldoende middelen zijn.

Drentse Anjer Prijs inspireert tot meer en beter
Het bestuur doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Drentse Anjer Prijs 2020.
De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000 en wordt uitgereikt in april 2020. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed,  literatuur, film, nieuwe media.

Criteria voor aanmeldingen
Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het culturele werkterrein.
Voor 6 januari 2020 kunnen kandidaten aangemeld worden voor de prijs.Ieder die denkt aan de criteria te voldoen kan zichzelf of een ander aanmelden.
De omschrijving en het aanmeldformulier is te vinden op: www.cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs

Meer berichten over: