Cultuurfonds Drenthe steunt 27 projecten voor ruim € 70.000

Geplaatst op: zondag 8 juli 2018

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de tweede vergadering van 2018, ruim € 70.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 27 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen.

Dit jaar, op 28 september en 14 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum online
(https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen-drenthe) worden ingediend.

Toekenning voor stichting in Vries
Onder andere kent het Cultuurfonds Drenthe in onze gemeente de Stichting December-festiviteiten Vries een subsidie toe van € 5.000 uit het Jenny Vrielingfonds. Dit voor het organiseren van de manifestatie ‘December festiviteiten in Vries’.

Vier opvallende projecten, volgens het Cultuurfonds, zijn: Museum TV in Drenthe
Stichting Ons Museum kan rekenen op een bijdrage van € 10.000 voor het project Museum TV in Drenthe. Met dit project willen ze graag bijdragen aan het publieksbereik van het Drentse culturele erfgoed en de provincie Drenthe helpen een krachtig erfgoed te creëren waar mensen zich bij betrokken voelen. Dit doen ze door 15 kleinere Drentse musea te helpen een digitaliseringsslag te maken en hun verhalen op een vernieuwende manier vindbaar, toegankelijk en beleefbaar te maken via het MuseumTV platform, social media en hun partnerkanalen zoals KPN, NS en Nu.nl. Hierdoor worden nieuwe doelgroepen bereikt buiten de gebaande museale paden. Met ieder museum worden
drie verschillende films gemaakt (waaronder een mini-documentaire) en wordt een eigen plek op het platform gecreëerd met achtergrondartikelen, foto’s en links naar het museum. Vervolgens worden de films, in samenwerking met de musea zelf, via verschillende marketing en PR activiteiten, zowel nationaal als regionaal, onder de aandacht gebracht, om een zo breed mogelijk publiek bekend te maken met de culturele schatten in de provincie Drenthe. Na de campagne blijven de musea en hun verhalen permanent zichtbaar op het MuseumTV platform, bij de musea zelf en bij KPN On Demand. Door de nauwe samenwerking met de musea zelf treedt tevens een groot leereffect op, op het gebied van social media en het online bereiken van nieuwe doelgroepen.

Orkest in de klas en music4kids
Muziekvereniging Crescendo Sleen kan rekenen op een bijdrage van € 3.000 voor hun project Orkest
in de klas en music4kids. De muziekvereniging is in 2015 begonnen met het opzetten van een blazersklas in de groepen 6 en 7 van de basisscholen in Sleen. Zij hebben veel geleerd inzake dit
project. De scholen vinden het een aanvulling op hun leerplan. Het is wel gebleken dat de lesinhoud en
docent niet helemaal de juiste keuze is geweest. Ze hebben nu een andere docent gevonden, die een
andere inhoud aan de lessen gaat geven. Het enthousiasme van de kinderen is nog wel aanwezig en kinderen in de lagere groepen verheugen zich er al op dat zij straks in groep 6 een instrument mogen uitkiezen. Crescendo en de scholen willen het project dan ook graag voortzetten en dit doen door te blijven musiceren op instrumenten en de lessen af te wisselen met zang en ritme-spelletjes. Verder willen ze in de groepen 4 en 5 van deze scholen de leerlingen kennis laten maken met muziek om daaraan ook amv-lessen te verzorgen op blokfluit en ritme-instrumenten. Zo kunnen ze in de groepen 6 en 7 het notenschrift beter en sneller volgen. Ouders worden hierin ook gestimuleerd, zodat zij hun kinderen kunnen motiveren door te gaan met muziekonderwijs. Ouders zien sportbeoefening als een belangrijkere activiteit dan muziekles. Terwijl het maken van muziek goed is voor de motoriek en hersenen van kinderen en ouderen. Om de prestaties van de deelnemende leerlingen te laten zien aan de ouders, bevolking en overige belangstellenden zal er na een periode van ongeveer 6 weken steeds een concert gegeven worden. Zo werken de kinderen ergens naar toe en kunnen ze vol trots het aangeleerde ten gehore brengen. Uiteindelijk kunnen ze dan buiten school verder in het leerlingenorkest van de vereniging.

Blazersklas
Muziekvereniging Tot ons Genoegen uit Dalerpeel kan rekenen op een bijdrage van € 2.000 voor de Blazersklas. Onder leiding van de dirigent wordt er les gegeven aan leerlingen van de basisschool in Dalerpeel. Er wordt een blazersklas gevormd, waarvoor de muziekvereniging instrumenten en lessenaars moeten aanschaffen. De blazersklas zal tijdens schoolactiviteiten spelen. Door de beginselen van de muziek te leren hopen ze op een doorstroming naar hun opleidingsorkest als buitenschoolse activiteit.

Drentsch Peil XL
Stichting The Bake Shop kan rekenen op een bijdrage van € 1.500 voor de organisatie van Drentsch Peil XL. Drentsch Peil XL is het Podium voor nieuw opkomend Drents poptalent.
Drentsch Peil biedt niet alleen een podium, maar ook workshops en netwerkmeeting voor
amateurmuzikanten en brengt hen in contact met professionals die hen verder kunnen helpen door middel van het geven van workshops en masterclasses.
Totaal aantal deelnemers 2018: 12 nieuwe opkomende talentvolle Drentse popacts (bands,
singersongwriters en urban acts).

Showcases op
13 september in Het Podium Hoogeveen
14 september in de Muziekcoöperatie te Meppel
15 september in de Grote Kerk te Emmen
16 september in VanSlag te Borger

Muzikantendag (Netwerkmeeting, workshops en masterclasses)
15 september in de Grote Kerk te Emmen

Coachingtraject Hit the North (ism Friesland en Groningen) sept 2018- aug 2019


Meer berichten over: