Cultuurfonds Drenthe steunt royaal

Geplaatst op: woensdag 29 maart 2017

Cultuurfonds Drenthe steunt 49 projecten voor ruim € 137.000,=

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de eerste vergadering van 2017, ruim € 137.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 49 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen.

In 2017, op 28 juni, 11 oktober en 13 december behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum worden ingediend.

In het kader van de Culturele gemeente Tynaarlo zijn onder andere de volgende projecten toegekend:

Project ‘De Styl’
Stichting Danshuis Noord kan rekenen op een bijdrage van € 7.500 voor het project ‘De Styl’.
‘De STYL’ is de projectnaam van een dans/licht locatie productie welke als start dient van het culturele programma ‘FesTYvals’ in het kader van Tynaarlo Culturele gemeente van Drenthe 2017j2018. De projectnaam ‘De STIL’ verwijst naar de kunststijl en de locatie, TY verwijst naar de gemeente Tynaarlo. Deze locatievoorstelling vindt plaats rondom de oude Rijksluchtvaartschool in Eelde op 12 mei 2017. Dit bijzondere gebouwencomplex is gebouwd in de periode 1953-1957 door architect P.J.J.M. Cuypersjr. in samenwerking met F.P. Glastra en kunstenaar Bart van der Leek. Het kleurontwerp van Bart van der Leek in de primaire kleuren,rood, blauw en geel maakt onderdeel uit van de kunststroming ‘de Styl’. Zowel de architectuur als het kleurontwerp van dit unieke gebouwencomplex, vormen de inspiratiebron voor de voorstelling. Ruim 20 jonge amateur dansers en  2 professionele danseressen gaan onder begeleiding van choreograaf Selmar Jurian een  onderscheidend dansprogramma uitvoeren waarbij de gebouwen van de Rijks Luchtvaart School en 100jaar De Styl als kunstvorm centraal staan. Moderne dans en innovatieve lasertechnieken smelten samen in een unieke cultuurproductie voor een breed publiek welke zal bestaan uit de inwoners van de gemeente Tynaarlo en haar bezoekers.

Theaterproductie Berend Botje Retour
Stichting BUOG kan rekenen op een bijdrage van € 7.500 voor het theaterproductie Berend Botje Retour. In 2017 gaat BUOG met inwoners en verenigingen van Zuidlaren en omgeving een groot
project rondom Berend Botje maken. De mythe van de nationaal bekende Berend Botje staat centraal. Na bijna 200 jaar wordt een antwoord gegeven op de vraag waar Berend Botje gebleven is.

Overige opvallend project is: Programma Heel Drenthe Zoemt
Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe kan rekenen op een bijdrage van € 10.000 (€ 5.000 voor 2017 en € 5.000 voor 2018) voor het programma Heel Drenthe Zoemt.
Via een tweejarig programma brengt de Stichting de rijkdom aan planten en dieren in het agrarisch
cultuurlandschap van Drenthe onder de aandacht bij het grote publiek, bestuurders en ambtenaren en werken ze tegelijkertijd aan een verbeterprogramma voor de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Uiteindelijke doel is dat heel het agrarische landschap van Drenthe straks weer zoemt van de activiteit van allerlei dieren (en planten). Natuurspotters en natuurwerkplaatsen vormen de rode draad door het programma. Een gevarieerde groep van ‘natuurspotters’ (vogeltellers, vlinderaar, boer, boswachter etc.) gaan hun belevenissen in het agrarisch cultuurlandschap delen via blogs, foto’s en/of filmpjes. Zij delen leuke en mooie beelden, maar vertellen ook het verhaal over de achteruitgang van de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Door planten en dieren in het agrarische cultuurlandschap van Drenthe leefbaar te maken vergroten ze het draagvlak om samen te werken aan verbetering van de biodiversiteit in het agrarische cultuurlandschap. Tegelijkertijd bouwen ze via een aantal natuurwerkplaatsen met grondgebruikers, natuurspotters en specialisten aan een provinciaal programma voor verbetering van de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap.

Het overzicht van alle toewijzingen (ook in Vries) treft u hieronder aan.


Meer berichten over: