De Russische ziel

Geplaatst op: maandag 4 februari 2019

Lezing over Russische poëzie, literatuur en schilderkunst

Door Karel van Olffen

Muziek en poëzie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door poëzie en muziek te combineren, ervaart de luisteraar hoe taal en muziek in elkaars verlengde liggen, elkaar versterken.

In deze lezing zal worden gesproken over de bijzondere geschiedenis en ontwikkeling van de Russische literatuur en muziek. Speciaal de 19e eeuw , wanneer de Russen eindelijk hun eigen Nationale stijl hebben gevonden, staat hierbij centraal. De componist Moesorgski is hier de grote vernieuwer. Met zijn radicale breuk met de Westerse muziektraditie begeeft hij zich op het pad van de “ waarheid “ in de kunst. Dat zal een zoektocht worden naar de menselijke emotie, naar de “ Russische ziel “. Moesorgski richt zich op de gesproken taal en het vinden van een muzikaal equivalent daarvan. Belangrijk voor alle componisten uit deze tijd waren natuurlijk de Russische dichters en schrijvers zoals Poesjkin, Tolstoj, Tjoettsjev, Nekrasov en nog vele anderen.

In het bijzonder Poesjkin werd gezien als de “ hofleverancier “ van schitterende poëzie. Een groot aantal van zijn verzen is door de componisten van “ Het machtige hoopje “ op muziek gezet. Om deze prachtige culturele periode nog meer luister bij te zetten, worden ook dwarsverbindingen met de Russische schilderkunst gelegd.

Karel van Olffen is musicus. Na zijn opleiding aan het conservatorium in Amsterdam, specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Russische muziek en haar dwarsverbindingen met de Russische literatuur en schilderkunst.

Donderdag 14 februari, 20:00 uur

Locatie: Museum Vosbergen, Vosbergerlaan 35, 9761 TJ Eelde

Entrée € 8,00 (incl. consumptie). Voorverkoop: Museum Vosbergen, tel. 050 – 308 1291 of info@museumvosbergen.nl


Meer berichten over: