Excursie Evertsbos

Geplaatst op: dinsdag 7 oktober 2014

Op zondag 12 oktober organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa een wandeling in het Evertsbos. Onder leiding van een Nationaal Park gids bekijken we de grote variatie in het gebied, de speciale begroeiing en bijzondere plekken. Startplaats is de parkeerplaats ‘Pinetum’, langs de weg Anloo-Anderen. De excursie begint om 14:00 uur.

Het Evertsbos heet officieel ‘Boswachterij Anloo’ en is eigendom van Staatsbosbeheer die de 160 hectare in 1972 in handen kreeg. De familie Everts plantte in 1914 het eerste dennenbos en ging over tot kleinschalige ontginning van de heide. Deze ontginning werd voortgezet tot 1930. Het Evertsbos kenmerkt zich nu, 100 jaar later, door een grote variatie in de begroeiing en aanplanting. De bossen worden afgewisseld door vennen en heide. Het landschap in de boswachterij is kleinschalig en afwisselend. Er zijn lanen en houtsingels aangelegd, waartussen gemengd bos groeit. In de boswachterij zijn in de loop der tijd een aantal uitheemse bomen geplant, zoals de mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum), Japanse ceders (Cryptomeria japonica) en Watercipressen (Metasequoia glyptostroboides).

De familie Everts nam ook het initiatief tot de aanleg in 1953 van het Pinetum Ter Borgh (2,2 ha), met een grote naaldbomencollectie. Het is een bomenpark waarin ongeveer 500 uitheemse bomen staan. Naar een ontwerp van Ger Bootsman werd een omvangrijke collectie coniferen aangeplant. Van de meeste bomen of struiken werd slechts één exemplaar geplant. Het pinetum wordt sinds 1972 beheerd door de ‘Stichting Pinetum ter Borgh’.

In de boswachterij liggen veel sporen uit het verleden met een verhaal. Zoals hunebed D11, verschillende grafheuvels uit de ijzertijd en het oorlogsmonument van recentere datum. Ook zijn er zijn resten gevonden van een eeuwenoude weg die mogelijk al in de late bronstijd in gebruik was.

Datum:           zondag 12 oktober

Starttijd:        14:00 uur

Startplaats:   Parkeerplaats ‘Pinetum’, langs de weg Anloo-Anderen

Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Drentsche Aa gebiedsfonds. Stevige wandelschoenen worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie

Logo_NP_DrentscheAa


Meer berichten over: