Forumdiscussie over ethiek in de archeologie

Geplaatst op: woensdag 17 april 2013

Forumdiscussie over Ethiek in de archeologie tijdens Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie in de Groninger Archieven op zaterdag 20 april 2013.

De ethische kant van de archeologie heeft de laatste weken regelmatig in de landelijke belangstelling gestaan. Aanleiding waren de uitzendingen van het programma ‘Van Kunst tot Kitsch’. In de programma’s worden regelmatig archeologische vondsten getoond. De vindplaatsen waar deze vondsten zijn gedaan worden door de vinders geheim gehouden en het is niet altijd duidelijk of er een vondstmelding is gedaan. Na de uitzendingen van de AVRO liepen de gemoederen in Nederland hoog op. TV, Radio en dagbladen besteedden er aandacht aan. Wat is de mening van Noord-Nederland over het legaal of illegaal opgraven van archeologische vondsten. Waarom is het melden van vondsten belangrijk. Mogen archeologische voorwerpen handelswaar te zijn? Hoe staat het met het dilemma onrechtmatig handelen op het gebied van archeologie in het noorden? Deze probleemstelling zal worden besproken in een forumdiscussie waar beroepsarcheologen, amateur deskundigen uit de noordelijk archeologische verenigingen en detectorvereniging aan het woord zullen komen.

Bijwonen van deze forumdiscussie kan. Kom dan op zaterdag 20 april 2013 naar de Groninger Archieven, waar de tweede ‘Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie’ zal plaatsvinden. De discussie is gepland tussen 12.30 uur en 13.30 uur.

De Archeologie-dag zal geheel in het teken staan van de geschiedenis en de archeologie van Noord-Nederland en is bedoeld voor iedereen die zich met de archeologie verbonden voelt. Er zal een determinatieploeg aanwezig zijn die zal trachten om, door bezoekers meegebrachte vondsten te determineren.

Het dagprogramma bestaat onder andere uit: Een presentatie van archeologische voorwerpen; lezingen over actuele onderwerpen; determinaties van door bezoekers meegebrachte bodemvondsten; rondleidingen door de depots van de Groninger Archieven; forumdiscussie over vondstmelding; informatie- en boekenmarkt. En nog tal van andere activiteiten.

Deze dag wordt, in samenwerking met de Groninger Archieven, georganiseerd door de afdeling Noord van de AWN, Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, de Drents Prehistorische Vereniging en het Archeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

Gebouw RHC Groninger Archieven- Cascadeplein 4- Groningen- 11:00 – 16:00uur- Vrije toegang


Meer berichten over: