Hoe is het met de bibliotheken?

Geplaatst op: donderdag 3 november 2016

Deze open brief ontving de redactie van Vries.nu van een van de actievoerders voor het behoud van onze bibliotheken.
‘ De afgelopen weken kan het u niet ontgaan zijn. Er is heel veel geschreven over de bibliotheekvisie die het college van B&W van Tynaarlo op 13 oktober j.l. gepresenteerd heeft. Zowel onze gemeentelijke bladen als het DvhN, hebben na analyse kritisch geoordeeld. Zowel de plannen van B&W die zij hebben met de 3 bibliotheken, alsmede de werkwijze van de wethouder mw. v. Dijk, krijgen een onvoldoende.
De inwoners van de gemeente hebben de afgelopen tijd duizenden handtekeningen, kaarten, brieven en mails naar het gemeentehuis gestuurd om het college en de raad te overtuigen de bezuinigingen ongedaan te maken. Zij hebben ingesproken tijdens de raadsvergaderingen toen de bieb op de agenda stond en bij de bespreking van de Voorjaarsnota. De inwoners hebben 131 ideeën aangeleverd om 750.000 euro te besteden, waarvan er 119 steunbetuigingen voor de bibliotheken waren! En dat alles heeft tot nu toe tot niets geleid.
Nu de bibliotheekvisie zonder samenwerking c.q. instemming van de Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo en Biblionet er ligt, blijkt het er voor de 3 bibliotheken heel slecht uit te zien.

GEEN CENT ERBIJ !
Beste dorpsbewoners, dat betekent dat er niet 3 volwaardige bibliotheken in stand gehouden kunnen worden.
Op 22 november a.s. is de raadsvergadering waar de visie besproken gaat worden. Laat wederom van u horen en richt u tot uw gekozen raadslid en kom naar de raadsvergadering!

Het adres is : griffie@tynaarlo.nl  telefoonnummer: 0592-266606  en/ of Postbus 5, 9480 AA Vries ‘


Meer berichten over: