Infoavond carbidschieten kent hoge opkomst

Geplaatst op: dinsdag 28 maart 2017

Gisteravond vond in Café Onder de Linden een informatieavond plaats over carbidschieten, georganiseerd door de gemeente Tynaarlo in samenwerking met de Stichting Carbidschieten Drenthe. Vertegenwoordigers van carbidschieters uit Zuidlaren, Noordlaren, Midlaren, Yde, Zuidlaarderveen en Vries namen enthousiast deel aan de quiz, de paneldiscussie met prikkelende stellingen en wisselden ervaringen uit met vertegenwoordigers van de gemeente en de Stichting Carbidschieten Drenthe.

Het doel van de avond was om elkaar met elkaar van gedachten te wisselen over het zo veilig en gezellig mogelijk carbid schieten op 31 december met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden. De gemeente heeft de handhavingsregels nog eens nader toegelicht en waar mogelijk worden met de verschillende groepen individuele afspraken gemaakt om regels en richtlijnen af te stemmen.

Ook werd nog meldig gemaakt van de gewijzigde regelgeving rondom het transport van carbid. Hierdoor is het mogelijk dat de prijs van carbid stijgt en werd de carbidschieters op het hart gedrukt de nieuwe regels te respecteren. Deze hebben voornamelijk betrekking op het aantal kilo’s dat in een keer vervoerd mag worden.

De ontheffing om te mogen carbidschieten moet worden aangevraagd voor 31 oktober a.s. Dit is wat eerder dan anders.

Al met al  een informatieve avond waarin sprake was van wederzijds respect, aandacht voor elkaars opvattingen én de wens om met elkaar de langjarige traditie van carbidschieten in ere te houden.

Namens de Stichting Carbidschieten Drenthe waren aanwezig: John Schoonheim voorzitter, Ronald Buld ambassadeur en Harjo Woltinge penningmeester. Namens de veiligheidsregio Ellard Roersma en namens de gemeente burgemeester Marcel Thijsen.

 


Meer berichten over: