Lezing: Dieper inzicht in de Drentsche Aa

Geplaatst op: donderdag 19 september 2013

Donderdagavond 17 oktober organiseert het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een lezing over een Dieper inzicht in de Drentsche Aa. Enno Bregman, werkzaam bij de provincie Drenthe/ Universiteit van Utrecht, geeft de aanwezigen een diepere kijk in de bodem van de Drentsche Aa. De lezing start om 19:30 in Café Restaurant De Drentsche Aa, Ruiterweg 2 in Schipborg. Toegang is gratis en aanmelden is gewenst: *** dit e-mailadres is verborgen; Javascript benodigd *** of per telefoon naar IVN Drenthe, T. Manak: 0592-371740.

De invloed van ijsbedekkingen in het Drentsche Aa gebied heeft tot op de dag van vandaag meer invloed dan we tot voor kort dachten. Het huidige stelsel van beekdalen in het gebied is daardoor onder meer bepaald. Ook is duidelijk geworden dat de grondwaterstromen niet alleen beïnvloed worden door de aanwezigheid van keileem, maar vooral het voorkomen van zoutkoepels en breuken in de ondergrond vooral ook diepe geulen die onder landijs gevormd hebben daarop grote invloed en bepalen de ligging van kwelgebieden en voorkomen van bijzondere plantensoorten. Recent onderzoek maakt ook duidelijk dat het Drentsche Aa gebied zijn unieke karakter en bijzondere waarden te danken heeft aan de bijzondere status van het gebied. Daardoor zijn beschermings- en beheersmaatregelen genomen, die het natuurlijke karakter van het gebied grotendeels in stand hebben gehouden. Tegelijkertijd maakt recent uitgevoerd onderzoek duidelijk, dat al die maatregelen nog onvoldoende zijn geweest, er voor duurzame instandhouding meer rekening met de ondergrond gehouden moet worden en bovenstroomse delen van het gebied extra aandacht verdienen.

Lezing ‘Dieper in zicht in de Drentsche Aa’
Datum:            Donderdagavond 17 oktober 2013
Locatie:           Café Restaurant De Drentsche Aa, Ruiterweg 2, Schipborg
Tijd:                 19:30 uur – 21:30 uur
Aanmelden:   *** dit e-mailadres is verborgen; Javascript benodigd ***/ T. Manak 0592-371740


Meer berichten over: