Nieuw in Vries, ‘Waar wij Wonen’

Geplaatst op: vrijdag 13 januari 2017

In vervolg op de succesreeks in Zuidlaren en Borger-Odoorn  start IVN Vries in februari 2017 met de vijfdelige cursus ’Waar wij Wonen’. Met daaraan voorafgaand, eind januari, een introductieavond.
Vraagt u zich ook weleens af hoe het landschap rondom Vries is ontstaan en is zoals het nu is? Wat is  hier gebeurd tijdens de diverse geologische periodes? Hoe is het gegaan met de archeologische en culturele landschapsvorming?  Of, welke dieren en planten leven er in mijn woonomgeving? Waar moet ik op letten om diersporen te herkennen? Zo heeft u waarschijnlijk meer vragen waarbij u nieuwsgierig bent naar de juiste antwoorden.
Het IVN Vries organiseert daarom in de maanden februari tot en met mei  5 avonden waarin alle onderwerpen over de omgeving waarin wij wonen aan de orde komen. In de cursus zit een thematische opbouw en alle thema’s hebben naast het theoretische deel ook een excursie. Hier kunnen we samen het geleerde in de praktijk brengen. Dit allemaal onder leiding van deskundigen.

De thema’s zijn:
–    “Onder onze voeten”  Een tijdreis door miljoenen jaren. Waarin de geschiedenis van onze bodem wordt behandeld door  dr. Tom J.A. Reijers (geoloog).
–    ”Tienduizend jaar mens en landschap rondom Vries” door prof. dr. ir. Theo Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis ).
–    “Biodiversiteit, ecologie en beheer van de natuurgebieden rond Vries”. Presentatie door Aaldrik Pot (adviseur natuur en landschap bij Staatsbosbeheer).
–    “Natuur en biodiversiteit Vries en omgeving” door drs. Kees Boele, bioloog en natuurpresentator. Opgedeeld in twee avonden met daarin de nadruk op de natuur in de omgeving van Vries en van ons huis.
De cursussen vinden plaats in Dorpshuis De Pan en wel op de donderdagavonden: 16 februari, 16 maart,  13 april, 18 mei en 1 juni 2017 van  20.00 – 22.00 uur.
De aansluitende excursies zijn op zaterdag 18 februari, 18 maart, 15 april van 09.30 – 12.30 uur en op 3 juni 2017 van 14.00 – 17.00 uur. De docenten en/of deskundigen nemen u dan mee de natuur in rond Vries. We sluiten de excursies en de cursus af met een safari door ’t Holtveen en de tuin van Erik van Ommen aan de Brink. Het vertrekpunt voor de excursies hoort u bij de lezingen.

Introductieavond
Op dinsdag 31 januari, om 20.00 uur in Dorpshuis De Pan, is er een introductieavond voor de aangemelde cursisten en overige belangstellenden. Tijdens deze avond  geeft IVN Vries een toelichting op de cursus en is er gelegenheid om vragen te stellen. Daarna verzorgt Jacob de Bruin ( medewerker Natuurmonumenten) de kick-off van de cursus met een schitterende presentatie van het landschap in Noord Drenthe.

Informatie en aanmelden
Dankzij  donaties is de cursusprijs aantrekkelijk. Voor de 5 avonden en de 4 excursies betalen leden totaal € 35, voor niet-leden is de prijs € 45. De cursusavonden zijn voor € 4 ook los te bezoeken. De excursies kunnen niet los geboekt worden.
Gezien de beperkte capaciteit is het goed om u tijdig aan te melden. Want helaas: vol is vol!
Meer, gedetailleerde – en steeds actuele informatie vindt op de site van IVN afdeling Vries (www.ivn.nl/afdeling/vries) en op deze website, www.vries.nu (o.a. onder Agenda).
Aanmelden kan bij Kor Mulder, voorzitter IVN-Vries, tel. 0592 544139, of e-mail: kormulder@kpnmail.nl.


Meer berichten over: