Verslag lezing stookhokken historische vereniging

Geplaatst op: dinsdag 23 oktober 2012

Op 10 oktober jl. organiseerde de Hinstorische Vereniging Oud Vries een lezing over STOOKHOKKEN door Albert Haar. Wij ontvingen daarvan een verslag, dat u hieronder vindt.

De eerste avond van het seizoen van historische vereniging Oud Vries werd door Geert Geerts geopend. In z’n openingswoord noemt Geert nog even  de succesvolle avond die voor de vrijwilligers werd georganiseerd en hij herinnert iedereen nog even aan de fototentoonstelling die op 10 november zal plaatsvinden in Onder de Linden. De avond was verdeeld in twee gedeeltes. In het eerste deel vertelde Albert Haar over de geschiedenis van de stookhokken en in het tweede deel las hij gedichten en verhalen voor waar ook stookhokken in voorkwamen.
Rondom het jaar 2000 werd de Werkgroep Stookhokken in Drenthe opgericht. Uit bezorgdheid over het verval en verdwijnen van de stookhokken. Er was een samenwerking met: Drents Plateau,  Drents Archief en  Drentse Historische Vereniging.
De taken van de werkgroep waren:
– inventarisatie : Er bleken 3000 stookhokken in Drenthe te zijn, maar in welke staat verkeren zij? Men ging met een vragenlijst langs de bewoners om dit in kaart te brengen.
– activiteiten      : Er wordt o.a. het Nationale Stookhokkenfestival georganiseerd.
– boekuitgave    : Rooksignalen van het boerenerf. Helaas uitverkocht.
– adviezen           : Monumentenzorg is hier actief bij betrokken. Adviezen worden verstrekt t.a.v. subsidies.

De naam stookhok heeft per streek een andere naam: b.v. pothok  –  vuurhok  –  bakhuis  –
naomdhuus. Heel belangrijk is: de pot en de oven, met vuur, om te stoken.
De functies van een stookhok (midden negentiende eeuw ontstaan):
– veevoer koken
– voor de slacht
– voor de was
– als zomerwoning
– als kinderspeelplaats
– voor de vrijerij

Het stookhok was eigenlijk de voorloper van een M.F.C. (multifunctioneel centrum).
Er zijn verschillende types:
– eigenstandig met schoorsteen
– met aanbouw, dus groter gemaakt
– stookhok en stoomhok in 1 gebouw, dus aan 2 kanten bruikbaar
– met hoezie (in Wachtum nog te zien)
– inpandig bij grote boerderijen

De kenmerken zijn:
Een pannendak, een gietijzeren kookpot, vuur, aan de natte kant van de boerderij gebouwd, een aanbouw b.v. een melkrek en begroeiing ( b.v. een vlierboom).
De oude functies zijn grotendeels verloren gegaan en de nieuwe functies zijn b.v.: berghok, garage, verwarmingshok, badkamer/sauna of een winkeltje.

Albert Haar vertelde op een interessante wijze, met humor en hij liet diverse foto’s zien.
De zaal was goed gevuld, met ongeveer 40 mensen en die hebben genoten van zijn verhaal.

De historische vereniging Oud Vries kan terugkijken op een geslaagde avond!


Meer berichten over: