Voorlichtingsmiddagen voor slechtziende ouderen

Geplaatst op: maandag 30 mei 2016

Interzorg organiseert voorlichtingsmiddagen voor slechtziende ouderen in WZA

Ook dit jaar organiseert Interzorg Hendrik Kok weer diverse voorlichtingsbijeenkomsten over slechtziendheid bij ouderen die zelfstandig wonen. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen die een oogaandoening heeft en slecht ziet, of verwacht slechter te gaan zien. Maar ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom! De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 8 juni 2016, van 13.30 tot 16.00 uur, en wordt gehouden in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). De toegang is gratis!

Gespecialiseerde zorg
Interzorg Hendrik Kok is gespecialiseerd in zorg voor mensen met een visuele beperking. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere informatie gegeven over de verschillende vormen van zorg en begeleiding die Hendrik Kok te bieden heeft. Er wordt ook informatie gegeven over de mogelijkheden om vaardigheden te leren die helpen om bij slechtziendheid zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven leven. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor specifieke vragen en problemen die tijdens de bijeenkomst naar voren komen.

Waarom naar deze voorlichtingsbijeenkomst?
•    U heeft een oogaandoening en ziet slecht of verwacht dat u slechter gaat zien
•    U heeft hier praktische problemen mee
•    U bent op zoek naar hulp en advies
•    U bent op zoek naar een zinvolle dagbesteding
•    U wilt vaardigheden leren om de beperkingen te compenseren
•    U wilt informatie over de mogelijkheden om te wonen in een beschermde omgeving.

Meer informatie en opgave
Opgave voor de voorlichtingsbijeenkomsten is mogelijk bij het Serviceloket van Interzorg Hendrik Kok. Dit kan telefonisch: 0592 – 24 20 20 of email: h.loorbach@interzorg.nl. Ook kunt u hier terecht voor meer informatie, of kijk op www.interzorg.nl.

Data voorlichtingsbijeenkomsten 2016 in WZA en van 13.30 tot 16.00 uur:
•    Woensdag   8 juni
•    Woensdag 14 september
•    Woensdag   7 december

Hendrik Kok: expertisecentrum voor slechtziende ouderen
Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen in Noord- en Midden-Drenthe. Een van de zorgcentra is Hendrik Kok in Rolde. Hendrik Kok is gespecialiseerd in zorg voor ouderen met een visuele beperking. Bij mensen thuis, in een willekeurig zorgcentrum of bij Hendrik Kok. Interzorg Hendrik Kok begeleidt slechtziende ouderen en de naasten in hun directe omgeving onder andere met advies, goede voorlichting, training en cursussen.


Meer berichten over: