Wandeling en rondleiding in de Zeijerwiek

Geplaatst op: donderdag 8 juni 2017

Op 17 juni organiseert GroenLinks Tynaarlo in samenwerking met de Stichting de Zeijerwiek voor haar leden en belangstellenden een wandeling en rondleiding langs de Veentjesroute in de Zeijerwiek.
De Zeijerwiek, het wijkje bij Zeijen, is een klein, bijzonder natuurgebied, dat door de enthousiaste inzet van de Werkgroep Zeijerwiek vanaf beginjaren ‘ 80 geleidelijk in de oude staat is teruggebracht. Het hoofddoel van de werkgroep is behoud en verbetering van de woon- en leefomgeving van Zeijen. Het gaat daarbij om natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie en landbouw. Van een aantal vennen, veentjes, die door de verlaging van de grondwaterstand waren drooggevallen, kon de waterstand worden verhoogd om zo de landschappelijke en cultuurhistorische elementen van de plaatselijke woonomgeving weer zichtbaar te maken.
Voor dit project is in 2001 de Stichting Zeijerwiek e.o opgericht die onder andere verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de Veentjesroute en van de twee tjaskermolentjes. Het onderhoud gebeurt in overleg en samenwerking met Staatsbosbeheer, de stichting landschapsbeheer Drenthe, de boermarke Zeijen, de gemeenten Tynaarlo en Assen en de provincie Drenthe.
De Zeijerwiek is een bijzonder voorbeeld van een geslaagd particulier initiatief voor herstel van milieu en leefomgeving, dat ook op veel andere terreinen heeft bijgedragen aan het plaatselijke woon- en leefplezier.
Meer informatie over de Zeijerwiek kunt u vinden op haar website: https://zeijerwiek.zeijen.nu/

GroenLinks Tynaarlo is blij met de mogelijkheid om de Zeijerwiek onder deskundige leiding te kunnen bezichtigen en nodigt u van harte uit om hieraan deel te nemen.
Voor de wandeling wordt op zaterdag 17 juni om 9.30/ 10.00 verzameld bij café Hingstman, Hoofdstraat 18, 9491 AE Zeijen, waar eerst een inleiding wordt gegeven. De wandeling duurt ongeveer 3 uur.


Meer berichten over: