300.000 euro voor nieuwe bestemming bedrijfspanden

Geplaatst op: dinsdag 20 januari 2015

De provincie kent aan 10 projecten in Drenthe in totaal 306.750 euro toe uit de regeling ‘stimulering herontwikkeling en herbestemming van vastgoed’. Hiermee stimuleert de provincie dat panden die hun functie verliezen, een nieuwe bedrijfsbestemming krijgen. Voor 2014 en 2015 is 1,4 miljoen euro beschikbaar.

De regeling komt zowel de werkgelegenheid als de leefbaarheid in Drenthe ten goede. Gedeputeerde Rein Munniksma: “Vaak staan de panden op een beeldbepalende plek in het dorp of de stad. Doordat deze panden een andere bestemming krijgen, zorgen we voor een toekomstbestendige invulling. Zo gaat het onder meer om de ombouw van een winkelpand in Coevorden naar een wisselwinkel, waar beginnende ondernemers kunnen werken. In Bovensmilde wordt in een voormalig bibliotheekpand met monumentale waarde wonen met een zorgfunctie gerealiseerd. En met de verbouw van een oude zuivelfabriek in Hooghalen kan een bloembinderij en workshopruimte starten. Hierdoor neemt de levendigheid en de leefbaarheid van een dorp weer toe. Voordat een pand gebruiksklaar is voor een nieuwe activiteit, is vaak een ingrijpende verbouwing noodzakelijk. De werkgelegenheid, in met name de bouwsector een boost krijgt.”

De meeste aanvragen komen uit Zuidoost Drenthe. Om de vitaliteit van deze regio aan te sporen, wordt daarvoor één miljoen euro gereserveerd en voor projecten elders in Drenthe 400.000 euro. De aanvrager ontvangt maximaal 40.000 euro. De plannen moeten binnen drie maanden uitvoerbaar zijn en de panden moeten voor de beleving van de woonomgeving belangrijk zijn.

Ook in 2015 kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor herontwikkeling of herbestemming van een bedrijfspand. Vanaf 1 april 2015 kunnen nieuwe aanvragen ingediend worden. Totaal is nog bijna 1,1 miljoen euro beschikbaar. (http://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-opengestelde/).


Meer berichten over: