Aansluiting opleidingen Techniekonderwijs moet uitval voorkomen

Geplaatst op: dinsdag 25 november 2014

Het Platform Beta Techniek heeft namens het Ministerie van OCW groen licht gegeven voor de start van ‘Toptechniek in bedrijf Drenthe’. Het project wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen Alfa-college, Drenthe College en de zes Drentse VMBO scholen.

Met name op vmbo-mbo niveau vergrijst de technische arbeidsmarkt de komende jaren. Tegelijkertijd neemt de instroom in het vmbo-mbo af. Daarom werken vmbo en mbo scholen in de verschillende regio’s in Noord Nederland actief samen om de instroom te vergroten en aansluiting tussen verschillende opleidingen te verbeteren via het programma Toptechniek in Bedrijf.

Gedeputeerde Ard van der Tuuk (economische zaken en arbeidsmarkt, PvdA), tevens bestuurlijke trekker van het Techniekpact Noord, laat weten uitermate blij te zijn met deze ontwikkeling: “Goed op elkaar afgestemd techniekonderwijs is heel belangrijk voor de doorstroom van leerlingen in de techniek. Ik hoop dat met deze samenwerking meer jongeren voor de techniek willen en blijven gaan.”

De deelnemende onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de provincie zetten met dit project een doorlopende leerlijn neer in het Drentse Techniekonderwijs. De totale investering is € 225.000,-; de provincie Drenthe draagt daarvan € 75.000,- bij. “Juist het feit dat de Drentse VMBO- en MBO-scholen al goed samenwerken draagt bij tot de snelle realisatie van resultaten”, aldus Christien de Graaff, CvB Alfa College.

Deze samenwerking en synergie dragen bij aan een leeromgeving waarin technisch talent goed gedijt. Ook worden met de opleidingen beter ingespeeld op de vraag van het bedrijfsleven. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt


Meer berichten over: