Beeltenis ‘Onze Koning’ onthuld in Statenzaal

Geplaatst op: vrijdag 14 november 2014

“Bij een nieuwe koning hoort een nieuw kunstwerk”. Begin dit jaar maakte de provincie Drenthe bekend op zoek te zijn naar kunstenaars voor het nieuw te maken kunstwerk van Koning Willem-Alexander. Uit 127 aanmeldingen koos de jury – bestaande uit bestuurders, deskundigen en inwoners – voor kunstenares Natasja Bennink (1974) uit Ezinge. Op woensdag 12 november heeft dhr. Slagter, vice-voorzitter van Provinciale Staten, de koning figuurlijk welkom geheten in het Drentse parlement.
“Voor een beeldhouwer een eervolle en klassieke opdracht, maar ook een spannende”, vertelt Bennink. “Want hoe beeld je anno 2014 een koning uit: een functie en een persoon waar iedereen een uitgesproken mening over heeft? Het is een bronzen borstbeeld geworden in een sterke houding, fier rechtop met een herkenbaar silhouet.”

Voor deze speciale gelegenheid heeft Anne Vegter, dichter des vaderlands, een gedicht geschreven met als titel ‘De Koning en ik’. In het gedicht combineert Vegter regels uit het Plakkaat der Verlating uit 1581- de officiële verklaring waarin de Spaanse koning werd afgezet – met gedachten van een moderne koning.
Het dubbelportret met als titel ONZE KONING heeft een centrale plaats in de Statenzaal gekregen, recht tegenover de entree. “Deze plek past bij een hedendaagse vorst: midden tussen het volk, bereikbaar, maar toch op een voetstuk (sokkel)”, aldus Bennink.

De Koning En Ik

Van wie we zijn? Mooie goddelijke vraag.
Iemand zei: de tere magie van de monarchie.

zoals iedereen weet, regeert een vorst
over een land bij de gratie gods

Metselwerken, tafelzilver, trompetjes, weg-
verbredingen en dankbaar de scepter zwaaien.

het is zijn taak zijn onderdanen te beschermen
Tegen en te vrijwaren van alle onrecht.

Mijn hart is als de ster zon van mensen
Tussen de leerzame planeten is vrede

zijn onderdanen zijn niet door god geschapen
om hem slaafs te dienen

Moderne burgers reizen veel. Oude goden
zijn vervangen, een koning is een wacht.

de vorst is er ter willen van zijn onderdanen
want zonder hen is hij geen vorst.

Dieptevrees? Gewoon, bij verenigingen
aan tafel, voedselpakketten waar nodig.

hij dient ze rechtvaardig en verstandig te regeren,
voor hen op te komen en lief te hebben.

Zoals je pal staat voor je familie, zo sta je
pal voor je land. Omdat ik een koning ben.

 

 

 

 


Meer berichten over: